Pär Holmgren ger sig in i politiken

Klimatdebattören och Uppsalabon Pär Holmgren blir politiker. Han står på andra plats på Miljöpartiets lista inför EU-valet.

13 december 2018 12:30

Pär Holmgren tvekade inte när han blev tillfrågad av Miljöpartiets valberedning för en månad sedan.

– Jag kände att det här är helt rätt i mitt liv. Jag har länge haft en ambition att arbeta med klimatfrågan internationellt, det är där jag kan göra mest nytta, säger han.

Pär Holmgren blev känd som meteorolog i SVT, men slutade 2008 för att på olika sätt jobba med klimatfrågan. Sedan tre år tillbaka är han klimatexpert på Länsförsäkringar.

Efter valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 vet han om han har ett nytt jobb. Sverige har 20 platser i parlamentet – 21 efter Brexit. MP har i dag 4 av platserna, efter succévalet 2014 då partiet fick 15,4 procent. Pär Holmgren står tvåa på listan efter Alice Bah Kuhnke och bedömer sina chanser att komma in som goda.

– Miljöpartiet brukar gå bättre i EU-valet än i riksdagsvalet. Det beror förmodligen på att det är lättare att rösta på sakfrågor i EU-valet och att många väljare förstår att vi behöver driva klimatpolitiken på EU-nivå.

Pär Holmgren påpekar att det här är den sista mandatperioden som EU har på sig för att göra den omställning som krävs för att klara klimatmålen.

– EU gör i dag inte tillräckligt för att nå Parisavtalets mål på under två graders uppvärmning. Med nuvarande takt kommer det snarare att handla om tre grader.

Vad är viktigast för att EU ska nå klimatmålen?

– Att avveckla all fossil energi. Kolkraftverken och kolgruvorna måste stängas ned, där behöver framför allt Polen och Tjeckien stöd av EU för att komma ur sitt kolberoende.

Om Pär Holmgren blir parlamentariker ska han jobba för att EU inför ett klimatpolitiskt ramverk med klimatmål liknande det som Sverige tog fram förra året. Han hoppas att ett sådant också skulle inspirera Kina och USA. Det är de tre aktörerna – EU, USA och Kina – vår framtid hänger på, säger han.

Bättre tågförbindelser inom EU är en annan högprioriterad fråga. Själv tänker han tågpendla mellan Bryssel och Uppsala/Stockholm.

– Jag har redan bestämt att jag inte tänker flyga under 2019. Och jag ser ingen anledning att behöva flyga i arbetet under resten av mandatperioden heller. Om det däremot händer något akut med mina barn eller föräldrar är det klart att jag kan tänka mig att sätta mig på ett flyg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow