"Övervakningskameror på alla publika platser"

Fler övervakningskameror. Det är en av de viktigaste åtgärderna för att öka tryggheten i Uppsala enligt Moderaterna.

11 juni 2018 17:15

– Övervakningskameror löser två problem samtidigt. Dels kan man övervaka brottsligheten när den pågår. Dels blir det lättare för polisen att i efterhand se vilka personer som har begått brott och lagföra dem. Jag ser framför mig att vi har övervakningskameror på alla publika platser i Uppsala, säger Fredrik Ahlstedt, kommunalråd för Moderaterna.

Ett annat förslag handlar om att jobba mer mot olovlig frånvaro i skolan för att minska rekryteringen till de kriminella nätverken.

– Vi tror att vi behöver intensifiera ordning och reda i skolan, säger Fredrik Ahlstedt.

Samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis är också viktigt för att komma åt gängkriminaliteten, menar Fredrik Ahlstedt.

Socialtjänsten har det tufft att klara bemanningen i dag. Hur ska man lösa det?

– Man måste jobba med arbetsmiljön och se till att personalen har konkurrenskraftiga löner.

Hur mycket vill ni satsa på det?

– Vi har inte specificerat det, men det kommer vi att göra i vårt budgetförslag.

En del förslag lanseras på riksplanet, som skärpta straff för gängrelaterad brottslighet, möjlighet att döma till vistelseförbud i vissa områden och utökad möjlighet till hemlig telefonavlyssning.

– Det finns 5 000 kriminella aktörer och 200 kriminella nätverk. Vi tror att det går att vända den utvecklingen och det behövs kraftfulla verktyg för att göra det, säger Marta Obminska, riksdagsledamot för Moderaterna.

Är hårdare straff avskräckande för den här gruppen?

– Jag vet att Jerzy Sarnecki är skeptisk till hårdare straff. Men det finns kriminologer som har en annan åsikt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer