Över 50 miljoner till miljöforskning

Uppsala står värd för ny miljöforskning. Med 54 miljoner kronor i bagaget ska Uppsala universitet och SLU i fyra år gemensamt forska kring miljökommunikation.

26 juni 2019 18:00

Pengarna delas ut av forskningsstiftelsen Mistra. Det är inte bestämt vad pengarna ska gå till, men de närmaste dagarna ska företrädare för forskningsprogrammet börja diskutera upplägget mer ingående.

– För oss är det en enorm summa. Det betyder i princip att vi har kvalitetsbedömts och kan fortsätta vår verksamhet. Även för SLU är det en relativt stor summa, säger Eva Friman, föreståndare för Swedesd, som är ett center för lärande för hållbar utveckling, på Uppsala universitet.

Eftersom svenska myndigheter och organisationer brister i sin miljökommunikation finns det ett behov av den här typen av forskning, menar Eva Friman. Hon tycker att miljökommunikationen i dagsläget inte är tillräckligt dynamisk och pekar på att den traditionellt sett vara ganska enkelriktad. Exempelvis gäller det att göra individer mer delaktiga när ny kunskap om miljö lärs ut.

– I nuläget skickar till exempel Naturskyddsföreningen broschyrer hem till folk för att de ska få veta hur det ligger till. Tanken då är ju att de ska ändra sitt beteende. Men så enkelt är det inte och det vi redan.

SLU och Swedesd knep Mistras förtroende i konkurrens med åtta andra universitet, däribland Chalmers och KTH.

Programmet kommer att starta någon gång under perioden september 2018 och januari 2019, men enligt Eva Friman lutar det åt den senare halvan av den perioden. Om forskningen ger tillfredsställande resultat kan projektet få ytterligare pengar för att fortsätta bedriva forskning inom området i fyra år till.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Weimer