"Otryggheten har ökat de senaste åren"

En trygghetsundersökning från november visade att var fjärde Uppsalabo känner sig otrygg i sitt bostadsområde på kvällen. Under söndagens debatt i Gränby centrum lyftes frågan om trygghet i Uppsala.

19 augusti 2018 20:00

Debattsektionen inleddes med en fråga om de deltagande politikerna personligen känner sig trygga i Uppsala. Och det gjorde alla, bortsett från Simon Alm (SD) och Leia Nordin (FI).

– Jag är ju aktiv i en feministisk rörelse och får hot och hat för det, så jag känner mig inte trygg. Men det har nog inte specifikt att göra med Uppsala, säger Leia Nordin.

– När man har sin familj hemma och hör att det har skjutits i ens bostadsområde, när man ligger och sover och hela rummet skakar för att det har smällt en bomb, när man läser i tidningarna om att det är mycket våldtäkter och problem med knarkhandel är det klart att man känner sig otrygg när man är ute och går, säger Simon Alm.

Fredrik Ahlstedt (M) känner sig trygg:

– Men vi måste ta det på allvar att folk känner sig otrygga. Man upplever att otryggheten har blivit större, och det har den ju blivit även i siffror. Vi måste ha fler övervakningskameror och kommunala ordningsvakter och fler poliser.

Jonas Segersam menade också att otryggheten måste tas på allvar.

– Vi lanserade idén med kommunala ordningsvakter och nu har de andra partierna följt efter. Det är en åtgärd som måste till när det finns så få poliser.

Liberalernas Mohamad Hassan menar att det inte räcker med kameror och ordningsvakter:

– Man måste även satsa på sociala insatser. Om man tittar på vilka det är som begår brott så är det unga lågutbildade män som har dåliga hemförhållanden. Är det något vi ska göra så är det att satsa på att de personerna får en bra utbildning och kommer ut i jobb, då motverkar vi mycket av kriminaliteten.

Erik Pelling (S) menar att ett av grundproblemen är att det finns för få poliser, men att kameror och ordningsvakter kan komplettera deras arbete.

– Men sen måste vi göra mer på det sociala området och se till att alla får en bra start.

Han lyfte också vikten av ett samarbete mellan jourverksamhet, socialtjänst och polis.

– Jag är övertygad om att vi kommer kunna vända utvecklingen och få bort Gottsunda från listan över utsatta områden.

Leia Nordin (FI) menade att det talas för mycket om hårdare tag:

– Jag tror inte på det. Vi behöver förebygga våld och det gör vi inte genom att ha hårdare tag. Vi behöver ha en stark välfärd och kollektivtrafik så att folk kan röra sig där de bor.

Vänsterpartiets Tobias Smedberg var inne på samma linje:

– I jämlika samhällen är brottsligheten lägre. Vi måste diskutera hur vi kan skapa en ökad jämlikhet, det handlar om att bygga fler bostäder och att bygga ut välfärden samtidigt som vi skapar nya jobb. Då bekämpar vi också brottsligheten.

Stefan Hanna (C) tyckte däremot att det måste finnas en nolltolerans mot den grova brottsligheten:

– Det är en kombination av hårdare tag och sociala insatser som krävs.

Övervakningskamerornas vara eller inte vara togs också upp under debatten. De flesta partierna bortsett från (FI) och (V) ville se ett ökat antal av dessa:

– Polisen bedömer att det behövs fler övervakningskameror och det är inget vi motsätter oss. Men i grunden skapas trygghet inte genom kameror och poliser, säger Rickard Malmström (MP).

– Rickard Malmström skyller ifrån sig. Det har tagit nio månader att få upp kamerorna vid resecentrum, jag kan inte förstå det, säger Fredrik Ahlstedt (M).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Stolpe Margenberg