Opererades fyra gånger – blev aldrig bättre

En höftpatient som vårdades på Elisabethsjukhuset genomgick fyra höftoperationer. Men inget hjälpte. De fortsatta besvären krävde ytterligare operation. Nu Lex Maria-anmäler sjukhuset händelsen.

3 november 2017 11:34

Patienten, en tonåring, genomgick fyra ingrepp mellan åren 2014 och 2016 för sina höftbesvär. Operationerna ledde inte till någon förbättring och i år konstaterades att patienten hade fortsatta besvär i båda höfterna, vilket krävde ännu en operation.

I samband med undersökningen beslutades att det nya ingreppet skulle ske på Karolinska sjukhuset i Stockholm. En utredning tillsattes och en extern granskare bedömde då att patienten drabbats av en vårdskada.

Det är inte första gången Elisabethsjukhuset misslyckats med sina höftoperationer. I april anmälde sjukhuset att 19 höftpatienter fått betydande skador efter att ha opererats med avvikande metoder av en tidigare anställd kirurg.

Av Lex Maria-anmälan framgår att operationspersonal, sjukgymnaster och vårdpersonal larmade under senhösten 2015. De hade fått signaler om att många patienter återkom flera gånger för kompletterande operationer i samma höft som tidigare opererats och även vid operation av andra höften. Patienternas höfter hade inte förbättrats av operationerna och en del hade till och med försämrats.

Av anmälan framgår att flera patienter har utsatts för förlängt och onödigt lidande och därmed patientskada. Enligt granskarna har operationerna inte följt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Hellberg