Områdena som är mest inbrottsdrabbade

6 procent av Uppsalaborna drabbades av någon typ av inbrott förra året. Det visar en stor undersökning. Vissa bostadsområden är betydligt mer utsatta än andra.

15 december 2018 07:00

Det är i en omfattande trygghetsundersökning som gjorts på uppdrag av Uppsala kommun som cirka 4 000 Uppsalabor i 62 bostadsområden svarat på frågor om de utsatts för brott de senaste 12 månaderna. En av frågorna gällde inbrott.

Resultaten från studien visar att området kring Samariterhemmet är värst drabbat. 19 procent – alltså nästan var femte – av de svarande som bor där uppger att de haft ett eller flera inbrott i sitt bostadsområde det senaste året. Det kan gälla inbrott i hemmet, ett förråd, garage eller bil. Vilken typ av inbrott man utsatts för specificeras inte i undersökningen.

Andra områden som tycks mer utsatta än genomsnittet är sydvästra Valsätra och västra Stenhagen, där 15 procent i respektive område svarar att de drabbats.

I några områden – däribland norra Sävja, Studentstaden och norra Årsta – uppger däremot ingen av de som deltog i undersökningen att de haft någon typ av inbrott de senaste tolv månaderna. I de flesta av Uppsalas villaområden ligger andelen kring 4–5 procent.

Av samtliga som besvarade undersökningen säger totalt 6 procent att de haft ett eller flera inbrott i det egna bostadsområdet det senaste året.

Undersökningen genomfördes mellan oktober 2017 till februari 2018, men resultaten blev klara först nyligen. Det är alltså utsattheten under framför allt 2017 som de deltagande har besvarat.

Drygt hälften av alla bostadsinbrott som sker drabbar radhus och villor, resten lägenheter. Det går vågor i vilka områden som utsätts. Nu i november har det till exempel varit flera inbrott i såväl Björklinge som Storvreta. Har det precis skett ett inbrott i grannskapet är det alltså läge att vara extra vaksam.

– Om tjuvarna lyckas, då känner de till området och vet vilka in- och utfartsleder som finns. Därför kommer de ofta tillbaka, så grannar i bostadsområdet tjänar på att vara lite extra uppmärksamma ett par veckor efter inbrottet, säger Björn Berglund som är polisinspektör på Uppsalapolisen och har lång erfarenhet av att utreda bostadsinbrott.

November och december är månader då extra många inbrott sker enligt statistiken. Och det är ofta på eftermiddagen som tjuvarna slår till, när folk är på jobbet.

– När det är mörkt ute på eftermiddagen är det väldigt lätt att se i vilka hus folk inte är hemma. Stöldligorna åker runt och letar lämpliga objekt att slå till mot, säger Björn Berglund.

Om de är där när man kommer hem, vad ska man göra då?

– Backa undan och ring polisen. Vi har några lyckade exempel på personer som följt efter ligans bil och ringt polisen, vilket gjort att vi tagit fast dem. Men det gör man i så fall på egen risk. Man ska aldrig själv konfrontera tjuvarna.

Uppsalapolisen är klart bättre än i princip alla andra polisområden i Sverige på att klara upp bostadsinbrott. Medan uppklarningsprocenten i vissa polisområden är under 5 procent är siffran för Uppsalapolisen cirka 20 procent.

– Uppsala har haft en tradition att prioritera bostadsinbrott. Målet är att alltid göra en teknisk undersökning och vi har jätteduktiga brottsplatsundersökare som brinner för det här.

En annan anledning till den höga uppklarningen är att Uppsalapolisen, om de får fast en misstänkt tjuv, granskar om denne kan ha gjort sig skyldig till andra inbrott i länet eller övriga Sverige.

– Vi tittar på spår, tillvägagångssätt och annat som kan binda personen till andra brott. Då döms man för allt man gjort i hela Sverige, men det blir vår statistik.

Om poliser i fler delar av landet jobbade som ni skulle alltså fler inbrott även i Uppsala lösas?

– Ja, inte bara i Uppsala utan i hela landet. Vi försöker sprida vårt koncept till andra polisområden.

I Uppsala kommun skedde 277 bostadsinbrott under 2017, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. Antalet bostadsinbrott hade då ökat markant sedan 2015. Men i år kan trenden vara bruten. De tre första kvartalen 2018 skedde 155 bostadsinbrott, en klar minskning jämfört med motsvarande period 2017 då antalet var 211.

Undersökning om trygghet

Trygghetsundersökningen skickades ut av SCB på uppdrag av Uppsala kommun. Cirka 4 000 personer ­svarade, vilket är en svarsfrekvens på 45 procent.

Enkäten gick ut till 8 900 slumpmässigt valda personer över 18 år, folkbokförda i 62 bostadsområden i Uppsala tätort. Områden som ligger i Uppsala kommun men utanför tätorten har för få invånare och uteslöts därför.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow