Oklart om avgift i p-garaget

Avgiften för att parkera sin cykel i cykelgaraget vid Resecentrum är fortfarande inte fastställd. Politikerna har satt ett tak på 320 kronor. Men första dygnet är fortfarande gratis.

10 september 2019 19:00

Flera olika förslag har presenterats efter sommaren. Två av dem har satt en maxavgift på 180 respektive 240 kronor för att stå i garaget under maximalt sju dagar. När kommunstyrelsen nyligen tog ställning till taxan hade antalet dagar ökats till nio. Avgiften sattes till 40 kronor per dygn och maximalt 320 kronor.

– Man ska se det som att vi satt ett tak för hur mycket det kan kosta. Hur taxan ska fördelas dag för dag ha vi bett gatu- och samhällsmiljönämnden att bestämma. Men det är ett beslut som kommunfullmäktige ska ta, säger kommunalrådet Rickard Malmström (MP).

Det kan innebära att taxan kan komma att ändras beroende på vilka tider och dagar man vill förvara cykeln i garaget.

– Man kanske inte ska ha samma taxor på vardagar som under helgerna. Det finns väldigt lite erfarenhet för hur man sätter taxan i ett cykelgarage så vi får pröva oss fram. Vi vill ju att det ska utnyttjas så mycket som möjligt och inte bli en avstjälpningsplats för cyklar.

Varför har ni ökat antalet dygn som man kommer att kunna stå i garaget?

– Vi tyckte att om man är borta en vecka och ställer sin cykel i garaget så är det rimligt att man har lite marginal, därför valde vi att utöka p-tiden till nio dygn. Men vi vet inte heller om det är det bästa, säger Rickard Malmström.

Nolltaxan för det första dygnet ska vara kvar så att pendlarna kan nyttja huset. Det är alla politiker överens om. Även avgiften på 500 kronor för den som inte hämtar ut sin cykel i tid ska vara kvar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström