Okänd grav upptäckt i Domkyrkan

En hittills okänd gravkammare som kan vara 300 år gammal har upptäckts i Domkyrkan i Uppsala. Graven tros innehålla kvarlevorna efter astronomiprofessorn Anders Spole.

19 juni 2007 17:08
Det var byggjobbare som upptäckte gravkammaren i fredags, i samband med byggandet av den nya orgelläktaren i norra tvärskeppet. Genom ett litet hål i golvet kan byggarbetarna numera se ner i en kammare som hittills varit okänd för Upplandsmuseet.
- Vi tror att det är en gravkammare efter astronomiprofessorn Anders Spole. Det finns flera kistor men om alla är efter släkten Spole vet vi inte. Vi har inte varit inne i kammaren ännu, säger Joakim Kjellberg, arkeolog vid Upplandsmuseet.
Nyheten lockade flera medier till Domkyrkan. UNT som skulle få titta ner i gravkammaren på tisdagen blev stoppad i sista minuten av domprost Tuulikki Koivunen Bylund. Och på plats utanför arbetsplatsen gav hon arkeologen Joakim Kjellberg en ordentlig tillrättavisning:
- Ni har förvandlat det här till ett jippo! Vi är emot det här.

Tuulikki Koivunen Bylund hänvisar till griftefriden och att det ligger benrester öppet i rummet.
- När vi bygger en orgel och får kunskap om nya gravar så får vi sköta det här så snyggt som det går.
Det finns bortåt 1 000 gravar under Domkyrkan. Släkten Spole har funnits med på förteckningar över begravda, men placeringen har varit okänd. En gravtavla för släkten finns i Domkyrkan, men gravstenen hade flyttats till en annan plats.
- Vad vi har sett är åtminstone tre kistor. En verkar vara en barnkista, säger Joakim Kjellberg.
Förmodligen kommer gravarna att flyttas på grund av den nya orgelläktaren som behöver stöttas upp med pelare ner till kammarens golv.

Joakim Kjellberg som kände sig tvingad att be domprosten om ursäkt för sin öppenhet mot media, tycker att upptäckten är spännande.
- Vi vet att gravar är en ganska vanlig företeelse i Domkyrkan, men det är inte varje dag man får vara med om att hitta en.
Gravkammaren är belägen i den norra korsarmen, eller till vänster om altaret. Området är dock avspärrat för allmänheten.
Intill gravkammaren har man även funnit ett förmodat medeltida valv, med okänt innehåll.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Jansson