Ökade krav på Försvaret att minska utsläppen

Försvarsmakten kan tvingas att minska PFAS-mängden i vattnet vid Ärna utanför Uppsala. Det skriver Uppsala Vatten i ett pressmeddelande.

13 februari 2018 10:17

Försvarsinspektören för hälsa och miljö kräver att Försvarsmakten tar fram förslag på åtgärder för att få ner halterna av det miljöstörande ämnet PFAS i mark- och grundvatten vid Ärna.

– Det är glädjande att det kommer ett sådant beslut. Framförallt för att det är viktigt att få ett stopp på fortsatt spridning av PFAS till vårt grundvatten och i närmiljön, säger Maria Gardfjell, ordförande i kommunägda Uppsala Vatten och Avfall AB.

Försvarsinspektören skriver i sitt beslut att PFAS-haltigt brandsläckningsskum har bidragit till vattenföroreningarna vid Uppsala garnison, Ärna, och att dessa också har spridit sig till Uppsalas dricksvatten.

2012 kom analyser som visade höga halter av PFAS i Uppsalas dricksvatten. Uppsala Vatten och Avfall har sedan dess renat vattnet med aktivt kol. Idag är Uppsalas dricksvatten fritt från PFAS men ämnena finns i miljön och fortsätter att förorena Uppsalas grundvatten, enligt uppgifter från Uppsala Vatten.

Nyligen rapporterade UNT att miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala anser att det finns stora brister i Försvarsmaktens senaste ­utredning om PFAS-utsläpp vid Ärna.

Bakgrunden var att en konsult som anlitats av försvaret i höstas undersökte vattenutsläppen från Ärna till Fyrisån vilket resulterade i den krirtiserade rapporten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters