– Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC) konstaterar att kunskapsläget om klimatförändringen och väpnade konflikter är otydligt. Experternas slutsatser har länge spretat åt olika håll, säger Nina von Uexkull som är forskare på institutionen för freds- och konfliktforskning på Uppsala universitet.

Hon är medförfattare till en ny forskningsstudie som försöker råda bot på denna förvirring. Genom 6-8 timmar långa intervjuer av elva ledande experter inom ekonomi, naturgeografi, freds- och konfliktforskning och andra discipliner har ett antal ståndpunkter mejslats fram.

– För det första är vi eniga om att klimatet har spelat roll för väpnade konflikter historiskt. Vår bedömning är att mellan 3 och 20 procent av risken för väpnad konflikt inom länder kan tillskrivas klimatrelaterade faktorer de senaste hundra åren, säger Nina von Uexkull.

Artikelbild

| Ökade havsnivåer och försämrade odlingsförhållanden kan öka antalet klimatflyktingar.

I ett framtidsscenario med fyra graders global uppvärmning kommer klimatets inflytande över konflikter att bli fem gånger högre, enligt studien som publicerats i Nature. Forskarna är samtidigt överens om att det finns många andra faktorer som hittills har haft större betydelse för att utlösa konflikter. Det kan handla om en historia av väpnat våld, ojämlika livsvillkor mellan folkgrupper och dåligt politiskt styre.

Utvecklingsländer där jordbruket är en viktig ekonomisk sektor är särskilt känsliga för att utveckla konflikter om klimatet blir ogynnsamt för odling. Höjning av havsnivån och extrem värme kan göra områden obeboeliga och öka migrationen, vilket också ökar risken för konflikter.

Vilket är studiens budskap till beslutsfattarna?

– Att det är viktigt att både minska klimatutsläppen, verka för klimatanpassning och att arbeta med frågor som livsmedelssäkerhet och konfliktlösning för att minimera risken för väpnat våld i ett varmare klimat, säger Nina von Uexkull.