Händelsen inträffade en dag i somras på Försvarshälsan i Uppsala. Mannen var i tjänst och bar uniform och ska med tal, gester samt en dragen kniv ha uppträtt hotfullt mot personalen.

Knivhotet anmäldes till både polis och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN. I ett utlåtande skriver Försvarsmakten att förtroendet för officeren genom sitt agerande grovt brustit i vad som åligger honom i sin roll inom Försvarsmakten.

Fotnot: I en tidigare version av denna text stod det felaktigen att mannen fått sparken. Frågan om hans anställning är ännu inte avgjord.