”Oerhört allvarliga uppgifter”

”Det är oerhört allvarliga uppgifter som polisen för fram. Vi måste se till att Gottsundamammorna tar det här på allvar”. Det säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

5 november 2018 10:00

Enligt Erik Pelling känner han till polisens orosanmälan men inte exakt vad som står i den. När han får höra citat ur skrivelsen säger han att frågan måste tas upp på kommunstyrelsens nästa arbetsutskott i mitten av november.

– Det är oerhört allvarliga uppgifter som polisen för fram. Vi måste se till att Gottsundamammorna tar det här på allvar.

– Man ska komma ihåg att Gottsundamammorna jobbar i en svår miljö, men vi kan inte ha en organisation som försvårar för polisen. Jag utgår från att de kommer att ta kritiken på allvar. Om inte föreningen gör något åt problemen som polisen lyfter fram ska vi inte samarbeta med dem, kommenterar Erik Pelling.

Samtidigt betonar han att Gottsundamammorna utför viktiga insatser och betyder mycket positivt för området. Han varnar dock för en alltför naiv inställning.

– Vi har tidigare sett att det kan uppstå problem vid den här typen av verksamheter, till exempel om personer med kriminell bakgrund nästlar sig in. Vi får inte vara blåögda utan måste ordna så att det finns en bra struktur. Det är därför vi sett till att Gottsundamammorna nu samarbetar med Studiefrämjandet.

Enligt Erik Pelling har socialtjänsten uttryckt oro för vad som skulle kunna hända om ungdomar som besöker Gottsundamammornas lokaler där kommer i kontakt med äldre kriminella personer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters