Nytt supraledande material upptäckt

Forskare vid Uppsala universitet har upptäckt ett nytt supraledande material som bara är tre atomer tjockt.

14 augusti 2019 18:10

Supraledande material kan leda ström utan energiförluster. De är högintressanta för en rad tekniska tillämpningar och används redan i dag inom vindkraftsindustrin, inom medicinen för att skiktröntga kroppar och i vissa typer av höghastighetståg.

– Efter flera års arbete har vi utvecklat ett spetsverktyg för att kunna förutsäga om ett material kan bli supraledande, säger Peter Oppeneer som är professor i fysik vid Uppsala universitet.

Tillsammans med Alexis Aperis i Uppsala och kollegor i Antwerpen har han upptäckt ett nytt material som kan leda ström utan motstånd. Den nya supraledaren är en så kallad högtemperatursupraledare. Det innebär att den går från vanlig strömledare (med energiförluster) till en strömledare utan energiförluster vid relativt höga temperaturer. Ämnet heter hydrogenerad magnesium-diborid och är bara tre atomer tjockt. Så tunna material har tidigare bara fungerat som supraledare vid extremt låga temperaturer.

– Möjliga tillämpningar kan handla om ultratunna trådar i datorer och annan elektronik, säger Peter Oppeneer.

Även om forskarna successivt lyckats höja den övergångstemperatur vid vilken olika material blir supraledande, så fortsätter jakten efter supraledare som fungerar väl vid rumstemperatur. För att åstadkomma supraledande egenskaper hos de material som används i dag behöver de kylas med flytande helium, vilket är kostsamt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Jewert

Ämnen du kan följa