Nytt försök att bygga i Odinslund

Nu görs ett nytt försök att bygga forskarbostäder på studentkårens mark i Odinslund i centrala Uppsala. Tidigare förslag har väckt skarp debatt.

24 augusti 2015 17:43

– Det blir säkert debatt nu också, bara kring det faktum att marken blir bebyggd, konstaterar arkitekt Kerstin Bernow som ritat byggnaderna i Odinslund, strax nedanför studentkårens lokaler vid Övre Slottsgatan i Uppsala.

Det senaste förslaget innebär att ett brygghus från förra hälften av 1800-talet rivs och ersätts med en byggnad som främst innehåller forskarbostäder. Vidare byggs ett nytt L-format hus med ena längan längs Odinslund och den andra längs Villa Anna strax intill. Huset planeras för hotellverksamhet med inriktning mot forskare i övre plan och någon form av öppen verksamhet i bottenplanet.

– Vi har bollat många idéer med kommunen och universitetet. Man kan tänka sig någon form av turistverksamhet eller konsthall, men vi är öppna för alla realistiska och långsiktiga förslag, säger Caisa Lycken, ordförande i Uppsala studentkår.

Bottenplanet föreslås få glasade fasader och sedumtak. Övriga fasadmaterial blir koppar och trä.

– Det blir en byggnad och en liten gård som människor kan samlas kring, ett hus som inte dominerar platsen men ändå blir starkt i sitt uttryck, säger Kerstin Bernow.

Fastighetsägare är stiftelsen Ubbo, där studentkåren, Uppsala universitet och kommunen ingår. De äldre husen på tomten har på senare tid använts som bostad och konstnärsateljé, men står i dag tomma. En begäran från markägaren om att få riva båda husen mötte motstånd från bland andra Upplandsmuseet, som slog fast att de är exempel på äldre gårdsbebyggelse som i dag nästan helt försvunnit. Resultatet blev att kommunen nyligen gav ett villkorat rivningslov för brygghuset, medan bostadshuset från sent 1700-tal inte får rivas. Villkoret innebär att en ny detaljplan för de nya husen först måste godkännas. Plan- och byggnadsnämndens ordförande Erik Pelling (S) har tidigare slagit fast att det krävs en "plan i särklass" för att få godkänt i den känsliga miljön.

Vad som ska ske med det gamla bostadshuset som inte får rivas är ännu oklart:

– Det var ganska nyligen vi fick besked att det inte blir rivningslov. Vi har ännu inte diskuterat färdigt om hur huset ska tas tillvara, säger Caisa Lycken.

Området är den historiska knutpunkten för det akademiska och kyrkliga Uppsala, med byggnadshistoria från 1200-talet. Domkyrkan, ärkebiskopsgården, Helga Trefaldighets kyrka, Carolina Rediviva och Slottet finns inom synhåll. Samtidigt som studentkåren presenterar sina planer för stiftelsens mark pågår ett arbete inom kommunen om utveckling av den offentliga miljön i Odinslund.

Studentkåren är medveten om att rivnings- och byggplaner i området väcker debatt, men pekar samtidigt på att det inte rör sig om en allmän park:

– Den här marken har varit i studenternas ägo i över 100 år. Vi har haft planer på att utveckla området sedan 1960-talet, det är dags att det förverkligas nu, säger Caisa Lycken.

<p>Fakta 5 000 kvadratmeter nybygge</p>

Ett L-format hus planeras i sluttningen mellan akademihotellet på Övre Slottsgatan och Odinslund. Den del som vetter mot Villa Anna blir föreslås bli fyra våningar medan längan mot Odinslund är tre våningar i förslaget. Parkeringsplatser planeras i garage under mark.

På platsen där ett brygghus från 1800-talet ligger i dag planeras ett nytt hus i cirka 2,5 våningar. Merparten planeras för forskarbostäder.

Byggnaderna får en total bruttoarea på cirka 5 000 kvadratmeter. Inga uppgifter finns ännu om kostnaden, men avsikten är att nybygget ska finansieras med intäkter från verksamheten i husen. Innan byggstart krävs ny detaljplan och bygglov från kommunen, som kan klubbas allra tidigast inom ett år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist