Nygamla ambitioner vid Svartbäcksgatan

Kvarteret Lindormen på Svartbäcksgatan, området där Restaurang Lingon tidigare låg, kan få nya bostäder längs med Fyrisån.

23 juni 2019 13:00

Restaurang Lingon stängde vid årskiftet 2017/2018 efter 16 år på Svartbäcksgatan. Anledningen var att området planeras genomgå en större renovering och tillbyggnad av bostäder och centrumverksamhet. Tanken är att området ska efterlikna hur det såg ut tidigare, från så tidigt som 1700-talet och fram till mitten av 1900-talet.

– Vår ambition är att återskapa utformningen av det gamla kvarteret. Vi vill dels renovera de befintliga byggnaderna, men också bygga ett antal trähus ner mot ån för att bevara den unika känsla som finns här, säger Jon Öhman, projektutvecklare för TB-gruppen som äger fastigheterna.

Fastighetsägarnas plan är också att behålla den del som tidigare var restaurang Lingons populära uteservering, så att den i framtiden kan fortsätta nyttjas som uteplats för en eventuell restaurang.

– I och med att inget är bestämt är det svårt att säga exakt hur det kommer bli, men det är vår målsättning, säger Jon Öhman.

Kommunen jobbar för närvarande med detaljplanen och förhoppningen är att kunna fatta ett beslut om samråd till hösten. Förslaget är dock redan försenat med ett par år och det finns inget datum för när det hela kan gå av stapeln.

– Att arbetet dragit ut på tiden beror dels på att fastigheterna bytt ägare under processen, dels att kommunen har ett högt tryck på samhällsbyggnadssidan i stort, vilket leder till att resurserna inte alltid räcker till, säger Jussi Haavisto, planarkitekt på Uppsala kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Hallerby