Nya protester mot Uppsalas skolval

Irritationen över valet till grundskolan är stor i Nåntuna. Ett 40-tal föräldrar anser att kommunen bryter mot skollagen och kräver fler klasser på närmare håll.

18 mars 1916 10:27

Föräldrarna har skickat en skrivelse till politiker och tjänstemän där de kritiserar kommunens skolvalsystem som bygger på relativ närhet. Niclas Bergenmo är en av de drabbade.

– Vi har en liten kille som placerats i Stordammskolan fast både Nåntuna och Uppsävjaskolan ligger betydligt närmare. Han och flera andra får över två kilometers skolväg. Vi förväntas köra honom med bil. Ett antal elever som fått plats på Uppsävjaskolan har närmare till Stordammen, säger han.

Föräldrarna anser att kommunen bryter mot skollagen som säger att eleverna har rätt till en skolplacering nära hemmet. Enligt skollagen ska andra barns skolval inte få hindra någon att få en placering nära hemmet, och det är det som nu sker, enligt föräldrarna. De hävdar att det är kommunen som ska fatta beslut om hur lång sträcka ett barn maximalt ska ha till skolan för att den ska räknas ligga nära hemmet. Det har Uppsala kommun inte gjort.

Uppsala kommuns utbildningsdirektör Birgitta Pettersson tillbakavisar föräldrarnas kritik.

– Det finns inget i skollagen som talar om vilka sträckor som ska gälla från hemmet till skolan. Vi i Uppsala tittar på hela skolområden. I det här området finns tre skolor på rimligt avstånd. De ska täcka de behov som finns, säger hon.

Niclas Bergenmo och flera andra föräldrar är beredda att överklaga skolvalsystemet med relativ närhet till Skolväsendets överklagandenämnd. Men föreslår samtidigt en lösning. Den går ut på att kommunen inrättar ytterligare en förskoleklass på Uppsävja eller på Nåntunaskolan.

Det säger Birgitta Pettersson nej till.

– Vi måste fylla de lokaler som finns i skolområdet och vi har platser på Stordammskolan. Vi måste hålla våra kostnader för skolan nere. Om det blir fullt på Nåntuna- och Uppsävjaskolan så måste vi utnyttja de platser som står tomma, säger hon.

Varför har ni minskat antalet platser på Uppsävjaskolan när så många vill ha sina barn där?

– Det gjordes i samband med att den byggdes om för att det finns tomma platser på Stordammskolan. Vi måste fylla de platser som finns i skolområdet för att klara vår ekonomi. Stordammen är en bra skola som är byggd för barn från förskoleklass upp till nian, säger Birgitta Pettersson.

Niclas Bergenmo kan förstå de ekonomiska resonemangen men anser att kommunen borde kunna vara lite smidigare och ta hänsyn till de mindre barnen

– Om man är sex år gammal så kan det vara svårt att börja i en skola lågt borta. Kommunen kunde se till så att de kan gå på en skola nära hemmet, 2,3 kilometer är för långt, säger han.

<p>Fakta Relativ närhet</p>

Om en kommunal skola inte har plats för alla elever som sökt den, görs ett urval utifrån relativ närhet.

Det innebär att avståndet mellan elevens bostad och den sökta skolan mäts och sätts i förhållande till avståndet till en annan näraliggande skola. Likadant görs för alla elever som har sökt skolan och dessa avstånd jämförs sedan.

Det är inte fågelvägen utan den faktiska gång- eller cykelvägen från elevens folkbokföringsadress till skolan som mäts.

Kommunens antagningsenhet har ansvar för mätningarna som görs av ett privat företag.

Källa: Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!