Nya planen: Bygg ovanför spåren vid Resecentrum

Resecentrum kan komma att få fler kontor och bostäder. Tanken är att bygga, eller däcka över spåren för att kunna utnyttja luften i stationsområdet maximalt i framtiden.

29 maj 2018 07:00

Kommunledningen vill fortsätta att utveckla Resecentrum och området kring Uppsala södra vid Strandbodkilen med fler bostäder, men framför allt kontor. Området är tänkt att bli "kontaktintensivt och specialiserat för näringsliv och arbetsliv", skriver kommunen i den avsiktsförklaring som nyligen tecknats med Trafikverket, Region Uppsala och statliga fastighetsbolaget Jernhusen.

Enligt kommunalrådet Erik Pelling (S) ska de fyra tillsammans skapa en hållbar strategi för Resecentrum som sträcker sig fram till 2050.

– Resecentrum har utvecklats mycket mer än vi anade när det byggdes. Det har blivit ett nytt a-läge för kontor och arbetsplatser. Det syns på det intresse för utbyggnad som finns i området, bland annat med nya kontorshuset Kristallen och på att kontorshyrorna stiger. Restauranger och handel utvecklas och går bra, säger han.

Erik Pelling pekar särskilt på den södra delen av Resecentrum som underutnyttjat och lämpligt för ny verksamhet. Men han vill också pröva idén att däcka över delar av stationsområdet. Det innebär att ett tak byggs över spåren som håller för att bygga nya hus på som man gjort vid Stockholms central.

– Man tror att Resecentrum är färdigbyggt som det är i dag, men det finns fler delar kvar att jobba med och en är att däcka över spårområdet mellan Stationsgatan och den västra sidan. Uppsala har ett av landets viktigaste resecentrum och det kommer att bli än viktigare när vi får fyra spår till Stockholm och spårväg i stan. För att klara det måste vi höja ambitionsnivån redan nu, säger han

Hur realistiskt är det med en överdäckning?

– Det diskuteras redan på flera håll i landet. Om det går att genomföra här vet vi inte idag. Vi kommer att ta upp frågan med Trafikverket och Jernhusen.

Fungerar det att samtidigt bygga om till fyra spår mot Stockholm?

– Ja. Det finns plats för nya spår.

Varför planerade ni inte för detta tidigare när Resecentrum byggdes?

– Vi underskattade vilken potential som finns i tågtrafiken. Resandet har ju överträffat alla förväntningar.

Och vem ska bygga och betala en överdäckning?

– Det är för tidigt att säga. Någon kalkyl finns inte i dag. Alla parter är med i olika delar. I Stockholm är det Jernhusen som stått för mycket av den överdäckning som gjorts vid centralen, och de är med och diskuterar en utvidgning där nu.

Erik Pellings entusiasm är inte ogrundad. Enligt Jernhusens presschef Cecilia Granath är intresset för att utveckla stationsområden i svenska städer stort. Vid sidan om Stockholm är Jernhusen involverad i projekt som innebär att spårområden kommer att omvandlas för kontor och bostäder både Varberg och Göteborg.

–  Allt fler reser kollektivt till och från jobbet och då är det viktigt att kunna förlägga fler arbetsplatser nära stationsområden dit människor reser. Det gynnar i sin tur både kollektivtrafiken och miljön. Att utnyttja stationsområdena är mycket intressant för oss, säger hon.

Generellt så jobbar Jernhusen för att kunna bygga så mycket som möjligt kring varje stationsområde. Vad det blir i Uppsala kan Cecilia Granath dock inte säga i dag. Avsiktsförklaringen blir en startpunkt på den processen. Men Uppsala är en "jätteintressant" stad med stora flöden av resenärer.

– Och de blir allt fler när man utökar kapaciteten till fyra spår. Vi började vårt första samarbete med Uppsala kommun redan år 2003 när Resecentrum byggdes och ser fram emot att fortsätta utveckla området. Men vad det blir vill jag inte spekulera i, säger hon.

<p>Överdäckning för olika behov</p>

Med överdäckning avses att bygga in eller täcka över järnvägar eller trafikleder. Överdäckning kan genomföras av flera, ofta kombinerade orsaker: För att få bort ”fysiska barriärer”, skapa tillgänglighet, läka den urbana miljön, utvinna land, ge plats åt bostäder, få bort buller och avgaser, och för att förbättra för gång- och cykeltrafiken.

Källa: Länssstyrelsen Stockholm

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström

Ämnen du kan följa