Nya pengar till spartyngd nämnd

Socialnämndens kraftiga besparingskrav mildras när mittenstyret budgeterar om. Även arbetet mot organiserad brottslighet får mer pengar.

5 februari 2019 11:53

Både socialnämnden och kommunens arbete mot organiserad brottslighet får tio miljoner kronor extra i den tilläggsbudget som mittenstyret väntas kunna klubba igenom vid kommunstyrelsens möte på onsdag.

– Vi har gjort en ny prognos för våra skatteintäkter som visar att de ökar och vi får mer pengar från staten sedan de fem välfärdsmiljarderna i statsbudgeten återinförts. Det ger oss totalt 118 miljoner kronor mer än tidigare, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Socialnämnden som har ett sparkrav på 40 miljoner kronor klubbade i torsdags den här veckan åtgärder som skulle minska kostnaderna med cirka 25 miljoner kronor. Nämnden har samtidigt begärt att kommunstyrelsen skjuter till 20 miljoner extra för att klara verksamheten.

– Socialnämnden har flaggat för att de måste ha mer i kompensation för att de får allt fler ärenden att hantera. Det här innebär att de får ett tillskott, säger Erik Pelling.

Samtidigt har Vänsterpartiet varnat för att sparkraven mot socialnämnden är för hårda och att det riskerar att drabba främst den förebyggande verksamheten. Partiet har krävt mer pengar.

Är det här en eftergift till V för att ni ska få igenom budgetförslaget?

– Nej. Vi ha haft en bra dialog med alla partier och jag tror att det här är bra förankrat. Det handlar trots allt bara om en mindre budgetjustering. Jag räknar med att den kommer att få ett brett stöd. Men säker kan man ju aldrig vara, säger Erik Pelling.

Eva Christiernin (S) ordförande i socialnämnden är glad över pengarna.

– Det betyder att vi kommer att kunna säkra våra insatser för små barn och jobba vidare med satsningarna för trygghet på stan med fler fältarbetare. Vi kommer också att kunna stärka upp vår verksamhet med fler socialsekreterare, säger hon.

Totalt räknar Eva Christiernin med att få drygt 13 miljoner kronor tillbaka till verksamheten.

När det gäller pengarna till Gottsunda så drogs statliga medel på totalt 16 miljoner för trygghetsarbete in med regeringens övergångsbudget. Nu får projektet tio miljoner och Erik Pelling hoppas att den nya regeringen kommer att släppa till mer pengar.

– Trygghetsarbete är viktigt för området Gottsunda/Valsätra och för hela Uppsala, säger han.

De pengar som blir över ska kommunen använda för att stärka det ekonomiska resultatet. Överskottsmålet för 2019 är satt till 2,3 procent. Tillsammans med en ny prognos för skatter och statsbidrag väntas den nya budgeten ge överskott för 2019 på 290 miljoner kronor.

Miljoner tillbaka

Så mycket får varje nämnd tillbaka av statens välfärdspengar.

Utbildningsnämnden: 25,4 miljoner kronor.

Arbetsmarknadsnämnden: 3,5 miljoner.

Socialnämnden: 3,5 miljoner.

Omsorgsnämnden: 7,8 miljoner.

Äldrenämnden: 8,9 miljoner.

Kulturnämnden: 1,7 miljoner.

Idrotts- och fritidsnämnden: 1,4 miljoner.

Gatu- och samhällsmiljönämnden: 2,3 miljoner.

Plan- och byggnadsnämnden: 0,4 miljoner.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: 0,1 miljoner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström