Nya områden och gator ska namnges

Slevens väg, Rekotorsgården och Vindhemsparken är några namn på nya och befintliga områden och gator i Uppsala som det nu ska fattas beslut om.

24 juni 2019 12:16

Detaljplan "Fullerö 21:66", tre kilometer sydväst om Storvreta centrum, saknar namn på fyra vägar genom planområdet. Utifrån namnkategorin "Himlafenomen" föreslår namngivningsnämnden i Uppsala kommun gatunamnen Castorvägen, Polluxvägen samt Vegavägen och Siriusvägen. Området ska möjliggöra för bland annat verksamheter, industri och kontor.

I höjd med Kungsängsesplanaden planeras en ny öppningsbar bro för cyklister, bilar och gångtrafikanter över Fyrisån. Tre vägar i anslutning till Tullgarnsbron, som den kallas, föreslås med namnen; Slevens väg, Eklundshovsvägen och Ulleråkersbanan. Slevens väg namnges efter bandylegendaren Sven "Sleven" Säfwenberg.

Den omdiskuterade nybyggnationen vid Seminariet med 110 lägenheter och tillhörande lokaler skapar utrymme för nya namn i Luthagenområdet, mellan Fyrisvallsgatan, Prästgatan och Seminariegatan. I området Seminariet saknas nämligen namn på två kvarter, en gata och en park. Namngivningsnämnden föreslår kvarteren; Rektorsgården, Vaktmästarbostaden, gatunamnet Folkskolegången och parken får heta Seminarieparken.

Vid Råbyvägen och kvarteret Norra Kvarngärdet planeras ett torg som ska heta Bureusplan.

Till sist föreslår nämnden att namnet Luthagsplan, parken som omgärdas av Börjegatan, Geijersgatan, Wallingatan, Vindhemsgatan och Luthagsesplanaden, utgår. I stället föreslås parken få namnet Vindhemsparken.

Uppsala kommun tar emot synpunkter på de nya namnförslagen fram till den 15 juli.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Robert Gabrielsson