Ny utredning om Marielund

Den kontroversiella frågan om nya bostäder i Marielund ska utredas i gen. Nu vill några markägare bygga över 400 bostäder runt den kulturhistoriskt känsliga miljön. Centerpartiet som tidigare var emot, säger inte nej.

10 januari 2012 12:05

Frågan om en utbyggnad av Marielund är politiskt känslig. När den var uppe år 2009 i samband med att en fördjupat översiktsplan för Funbo skulle klubbas var alliansen splittrad.
De boende i Marielund protesterade och hävdade att området unika karaktär med gamla sekelskiftesvillor skulle förstärkas.
Centerpartiet sa nej bland annat med motiveringen att sjön Trehörningen inte skulle klara miljöbelastningen. Det hela slutade med att planerna skrinlades och förblev ett utredningsområde. Nu aktualiseras de igen.

På onsdag väntas politikerna i kommunstyrelsen ge plan- och byggnadsnämnden i uppdrag att börja ta fram ett underlag för att planlägga området. Centern är betydligt mer positiv i dag.
– Det enda vi säger nej till är att sjön Trehörningens stränder exploateras och att man bygger i Marielunds gamla delar eller precis intill. I övrigt är vi positiva till att man utreder ny bebyggelse i området. Sedan får vi se vad det i detalj blir. Jag kan inte ha någon synpunkt förrän förslagen med konsekvenser har tagits fram, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).
Han anser inte att centern har backat i frågan.
– Det vi sade nej till 2009 var en exploatering inne
i Marielund och i dess närhet bland annat med tvåvåningshus. Det är vi fortfarande emot. Samtidigt måste vi öppna upp för en utbyggnad på en rad orter i stråket mot Almunge som översiktsplanen säger. Det innebär fler bostäder också i området kring Marielund.

Över 400 som flera markägare i dag vill bygga?
– Ja. Om det inte sker för nära de gamla delarna eller vid sjön, säger Stefan Hanna.
För att klara miljöbelastningen för Trehörningen måste vatten och avloppsnätet förnyas. Det ska ske i hela stråket mot Almunge och kräver stora investeringar.
– Ska vi klara det så måste vi ha en tillräckligt stor exploatering. Det är inte små kostnader det handlar om. Vi måste visa att vi menar allvar med att leva upp till de utbyggnadsplaner som finns i det här stråket. Det är viktigt för Uppsalas tillväxt, säger Stefan Hanna.
År 2009 diskuterades en utbyggnad med 250 bostäder. I dag har lokala markägare skickat in förfrågningar om att bygga totalt 426 bostäder. Mest i ett område norr om samhället mellan väg 282 och Marielund. Det rör sig i de flesta fall om villabebyggelse.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!