Ny tjänst ska krympa bilköerna i Uppsala

Många av de runt 300 gatuarbeten som pågår i Uppsala skapar irritation bland trafikanterna. En särskild trafiksamordnare ska minska köerna, hoppas kommunen.

17 februari 2017 07:05

Det är tidig morgon vid Norbyvägen i Uppsala. I höjd med Tryffelvägen är ena körfältet avstängt och så har det varit i perioder sedan sommaren 2016.

Provisoriska trafiksignaler stoppar upp trafikflödet och så här i morgonstressen tickar värdefulla minuter medan bilisterna väntar på grönt.

– Varför blir de aldrig färdiga? Först grävde de på ena sidan gatan och nu på den andra sidan. Det känns lite frustrerande, säger Anette Persson Stache, en av de som undrar hur det kan ta åtta månader att ordna några gatuarbeten.

Groparna vid Norbyvägen, där det läggs rör för avlopp och fjärrvärme, är en av de platser som orsakar mest klagomål till kommunen just nu.

Med hjälp av en nyinrättad tjänst, kallad trafiksamordnare, hoppas kommunen kunna undvika att gatuarbetena ska ta längre tid än absolut nödvändigt.

Ett dilemma som kan uppstå är till exempel att gatan rivs upp av ett byggföretag som behöver gräva ner ledningar. Hålet fylls igen men grävs upp en kort tid senare när kommunen måste byta ut ett läckande vattenledningsrör.

– Den här typen av problem hoppas jag att vi ska kunna minska i framtiden, säger Johan Hultman som nyligen tillträtt som kommunens trafiksamordnare.

En stor del av de frågor som Johan Hultman kommer att syssla med finns under marken.

De flesta Uppsalabor ägnar knappast många tankar åt den undervegetation av rör och kablar som slingrar fram under asfalten. Men faktum är att det under Uppsalas gator ligger 120 mil rör enbart för vatten och avlopp. Räknar man dessutom in elkablar, fjärrvärmerör och ledningar för datafiber som de olika ledningsägarna ibland behöver komma åt inser man att här finns en hel del viljor som måste länkas samman.

I Uppsala kompliceras frågan av att det tillkommit en flora av byggherrar som uppför hus i snart sagt varje kvarter. För några år sedan dominerades Uppsalas byggmarknad av en handfull företag medan det numera enbart i exempelvis Rosendal finns 27 byggfirmor. Alla behöver de komma in under gatorna med sina rör och ledningar vilket ofrånkomligen leder till avstängningar.

En av Johan Hultmans viktigaste uppgifter blir att öka samarbetet mellan ledningsägarna med målet att minska trafikstörningarna.

– Samordningen här i Uppsala har varit för dålig men i och med att vi inrättat en tjänst som trafiksamordnare kommer situationen att bli bättre, hoppas kommunens gatuchef Michael Eriksson.

Som trafiksamordnare ska Johan Hultman även styra upp informationen till allmänheten. Ett exempel hänger samman med byggföretagens rätt att sätta upp egna skyltar vid byggarbetsplatser för att styra trafiken.

– Då händer det att ett byggföretag hänvisar fotgängarna till den ena trottoaren medan ett annat företag hänvisar dem till motsatt sida av gatan. Sådana problem ska jag ta ett samlat grepp kring.

Tack vare ny teknik kan Uppsalaborna slippa en del utgrävningar i gatan. Som när det inom kort ska dras rör för fjärrkyla till varuhuset Åhléns vid Forumtorget.

En variant hade varit att gräva upp Dragarbrunnsgatan och lägga rören där. Men eftersom gatuskiktet nyligen renoverats ska istället en maskin pressa in rören under marken till Åhléns genom styrning med gps och laser.

Åter till gatuarbetena vid Norbyvägen. Förbipasserande Anette Persson Stache som undrat varför det tagit så lång tid tycker att en informationsskylt som förklarar vad som görs i marken hade varit på sin plats.

När hon får höra att kommunen anställt en trafiksamordnare gör hon två tummar upp.

– Det behövs verkligen, säger hon och skyndar vidare.

Snabb tillväxt

I Uppsala finns cirka 450 kilometer gator samt cirka 300 kilometer gång- och cykelvägar.

I och med stadens utbyggnad ökar siffrorna ständigt.

Uppsala har idag cirka 214 000 invånare.

Om tio år kommer Uppsalas befolkning att uppgå till 245 000 personer, enligt en prognos från kommunen.

På kommunens hemsida går det att se vilka gatuarbeten som är aktuella.

Gå in på uppsala.se och klicka vidare under "boende och trafik".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters

Ämnen du kan följa