Ny studie: Huskatten lever ett farligt liv

Många katter lever farligt. Bett, sår och andra traumatiska skador är den enskilt vanligaste orsaken till att katter behöver veterinärvård.

28 december 2010 11:53

Men högst verkar ändå sjukligheten vara hos typiska innekatter som siameser och burmakatter.

Det visar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i en studie, som granskat uppgifter om drygt 300  000 katter som var försäkrade hos Agria djurförsäkringar.

Under de sju år som undersökningen täcker hade årligen drygt åtta procent av katterna minst en skada eller sjukdom som krävde veterinärvård. Hankatter var klart oftare drabbade än honkatter. Unga och framför allt äldre katter behövde betydligt oftare veterinärvård än ”medelålders” katter.
– Även rasen verkar ha viss betydelse för sjukligheten hos katter, om än inte alls lika stor som vi i tidigare studier sett hos hundar, säger universitetslektor Agneta Egenvall vid SLU.

Siameser, burmakatter och abessinier – och framför allt den i Sverige rätt ovanliga rasen korater – fick betydligt oftare än bond- eller huskatter veterinärvård. Ändå var huskatterna betydligt mer skadedrabbade än till exempel perserkatter och burmakatter.
– En trolig förklaring är att huskatter vistas mer utomhus där risken för sådana skador är högre, säger Agneta Engvall.

Bettskador, sår och andra trauman svarade för en femtedel av veterinärbesöken. Därefter var mag-tarmproblem och urinvägsbesvär de vanligaste enskilda orsakerna till veterinärvård.
Mag-tarmproblem var betydligt vanligare hos siameser, burmakatter och birmakatter än hos till exempel huskatter. Jämfört med andra kattraser hade perser, men också burmakatter, betydligt oftare ögonsjukdomar.

Genetiska faktorer ligger bakom en del sjukdomar hos katter. Men en stor del av skillnaderna i skademönstret och sjuklighet mellan olika kattraser förklaras snarare av miljöfaktorer än av genetik. Huskatter brukar leva uteliv, men många dyra raskatter får finna sig i att mest vistas inomhus.
– Eftersom de flesta större trauman inträffar utomhus är det rätt naturligt att huskatter är mer drabbade. Å andra sidan löper innekatter högre risk att drabbas av flera andra sjukdomar till följd av till exempel låg fysisk aktivitet eller beteendestörningar, säger Agneta Egenvall.

Går det att ge några råd till kattägare utifrån resultaten av den nya studien?
– Klart är att olyckor hos utekatter är svåra att skydda sig mot, men även ägaren till en innekatt får vara beredd på att kostsamma veterinärbesök kan bli en realitet. En kattförsäkring är ett sätt att öka chanserna att kunna erbjuda sin katt bästa möjliga vård, säger Agneta Egenvall.
Studien finns publicerad i facktidskriften Journal of Feline Medicine and Surgery.

VANLIGA RASER

1. Huskatt
2. Perser
3. Europeisk korthår
4. Birma
5. Norsk skogskatt
6. Siameser
7. Brittisk korthår
8. Burmakatt
9. Maine Coon
10. Abessinier

Huskatten är fortfarande den i särklass vanligaste kattrasen i Sverige, enligt Agria djurförsäkringars statistik. Antalet huskatter är cirka tre gånger fler än övriga nio kattraser tillsammans på den tio-i-topp-listan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!