I november börjar flytten till de nya lokalerna, men ännu återstår mycket arbete. Området är fortfarande en byggarbetsplats och det är krav på att alla här ska bära hjälm, förstärkta skor, skyddsglasögon och varselklädsel. Den nya byggnaden ska rymma lokaler för högteknologisk vård. I detta är hybridsalar där röntgenteknologi kombineras med operation en viktig del och i februari 2019 ska de första patienterna tas emot. Rummen är byggda som enpatientrum för att minska risken för smittspridning och här kommer det även att finnas möjlighet för anhöriga att övernatta. Den nya ingången ger ett luftigt intryck. De blekgula tegelväggarna rymmer också en ljusgård som ska släppa in dagsljus till såväl patienter som anställda.

Men arbetet har inte löpt friktionsfritt: Under hösten 2017 uppmärksammade vi bland annat att byggnadens isolering varit oskyddad för regn och delvis förstörts. Det har också diskuterats vilken typ av isolering som egentligen har använts. Ursprungligen uppgavs att isoleringen skulle vara av pir – ett syntetiskt skum. Men i stället har fenolskum använts. I november förra året lyftes frågan om skadestånd för materialbytet.

– Det är inget konstigt i att byta material efter vägen. Fenolskum har dessutom bättre egenskaper när det gäller brandskydd, säger Skanskas huvudprojektledare JC Norlander.

Artikelbild

| Gunnar Gedin, byggprojektledare för J-huset, ledde visningen.

Vad gör ni nu om ni upptäcker problem med fukt?

– Det finns ingen risk att problem med fukt kommer att uppstå, säger JC Norlander.

– Vi har sex givare i fasaden som från olika provpunkter mäter fuktighetsläget, och det ser bra ut nu, säger Gunnar Gedin, byggprojektledare för J-huset.

– Vi kommer att mäta på obestämd tid framöver, säger Kent Strömberg, projektchef för Framtidens Akademiska sjukhus.

Artikelbild

| Gunnar Gedin, byggprojektledare för J-huset, ledde visningen.

JC Norlander tycker att det läggs för mycket fokus på problemen:

– Jag tycker att det glöms bort att vi faktiskt bygger för att människor ska få en så bra vård som möjligt. Det här handlar om att skapa förutsättningar för vård, säger han och pekar på hur hybridsalarna som byggs kommer att underlätta operationen av tumörer.

Artikelbild

| Ljusgården ska släppa in ljus till såväl anställda som patienter.

Skulle den nya sjukhusbyggnaden klara en långvarig värmebölja likt den vi har sett i sommar?

– Det kan jag faktiskt inte svara på. Men byggnaden som sådan är ju robust med tjocka betongväggar, och isoleringen skyddar inte bara mot kyla under vintern utan också mot värme, säger Gunnar Gedin.

Artikelbild

– Den högsta tillåtna temperaturen är 27 grader, och då ska leverantören klara det. Vi har ju också tillgång till fjärrkyla, säger Kent Strömberg.

– Men man vill ju inte heller kyla för mycket, det blir för dyrt, säger Gunnar Gedin.