Ny lag: Alla måste sortera plasten

Om två år ska alla småhus i Uppsala få egna återvinningscentraler i miniformat till följd av en ny lag. "Mängden felsorterad plast väntas minska dramatiskt", säger Fredrik Karlsson, avfallschef vid Uppsala Vatten.

9 september 2019 07:00

Genom en ny lag hoppas regeringen att fler förpackningar av bland annat plast ska återvinnas i stället för att felsorteras och hamna i det brännbara avfallet.

Enligt de nya bestämmelserna ska alla hushåll ges möjlighet att sopsortera nära den egna bostaden. Redan i dag har många av Uppsalas flerbostadshus sopsortering uppdelad på fraktioner som metall, glas, plast och så vidare. Ofta handlar det om sopkärl i källare eller soprum.

Men de som bor i småhus i och omkring Uppsala har ofta bara två soptunnor, en för brännbart och en för matavfall. Villaägare som vill göra sig av med plast, metall med mera utan att kasta förpackningarna i tunnan för brännbart måste i allmänhet ta sig till en återvinningsstation.

Men i och med de nya reglerna om så kallad fastighetsnära insamling ska samtliga hushåll i landet kunna sortera sina sopor i flera fraktioner hemma vid bostaden och alltså slippa åka till återvinningsstationen. Nyordningen ska införas stegvis och Uppsala ingår i etapp nummer ett som genomförs 2021.

Mycket kring det nya systemet är fortfarande oklart. Ska sopbehållarna stå vid villauppfarten eller ute på gatan i kvarteret? Och hur ska sopkärl för så många fraktioner få plats?

Fredrik Karlsson, avfallschef vid Uppsala Vatten, berättar att det finns en rad varianter av behållare, exempelvis soptunnor med flera fack.

En annan lösning kan vara att hushållen får hem påsar med olika färger, exempelvis en röd påse för plast, en blå för metall etcetera. De olikfärgade påsarna placeras sedan i soptunnan för att i efterhand sorteras av de som hanterar avfallet.

Fredrik Karlsson tror att sopsorteringen på det här sättet blir både enklare och bättre. Följden skulle alltså bli att färre återvinningsbara förpackningar, exempelvis av metall, hamnar i det brännbara avfallet.

Av de sopor som samlas in i Uppsala är ungefär 40 procent felsorterade.

– I kommuner som testat systemet med fastighetsnära insamling har man sett att så mycket som 98 procent av de förpackningar som läggs i de olika kärlen går att återvinna, uppger Fredrik Karlsson.

Han anser att potentialen för ökad återvinning är särskilt stor för plast eftersom plastförpackningar i så hög grad slängs bland brännbart.

Bara 45 procent av alla plastförpackningar lämnas in för återvinning. Det är betydligt lägre andel än för metall (81 procent) och glas (93 procent).

Svensk plaståtervinning räknar med att den nya lagen ska öka plastinsamlingen med 20 000 ton om året i riket. Det kan jämföras med de 80 000 ton som kommer in i nuläget.

De nya reglerna handlar inte bara om att mer avfall ska gå till återvinning.

– Ett viktigt syfte är även att det ska bli enklare för enskilda att sortera sitt avfall, framhåller Jon Engström vid Naturvårdsverket.

Det är förpackningsindustrin som ansvarar för avfallsinsamlingen och för att den nya fastighetsnära modellen sjösätts.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters