Ny klinik kan kapa köer

En ny privat öron-, näsa-, hals-mottagning öppnar i Uppsala 1 augusti, ett välkommet tillskott för alla de patienter som stått i en av Sveriges längsta vårdköer.

28 juli 2017 06:05

Det är specialistläkaren Nicklas Norlin som tillsammans med sin fru Karin, specialistsjuksköterska, valt att lämna sjukhuset i Gävle och öppna egen verksamhet i Uppsala.

– Vi har tagits väldigt väl emot av tjänstemännen i Region Uppsala, och av kollegor på Akademiska och på de två privata ÖNH-klinikerna i Uppsala, så vi känner oss väldigt välkomna, säger Nicklas Norlin.

En av kollegorna, Mats Engström, har sin klinik i Läkarhuset där även paret Norlins mottagning står färdig att ta emot patienter från och med tisdag. Ytterligare en ÖNH-specialist kommer att öppna mottagning i Läkarhuset i början av hösten.

2014 fanns fortfarande fyra privata ÖNH-specialister i Uppsala. Två av dem lade ned sina mottagningar under 2014. Deras vårdavtal med landstinget hade gått ut och vårdval för ÖNH enligt LOV, lagen om valfrihetssystem, införts i landstinget i april samma år. Ersättningen från landstinget enligt LOV är lägre än ersättningen enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL), som de får som har vårdavtal med landsting/region.

Nyetableringar uteblev, och Berit Engström som driver en ÖNH-mottagning på Svartbäcksgatan, planerade att börja avveckla sin mottagning på Svartbäcksgatan under 2016. Köerna växte.

Enligt den nationella vårdgarantin ska alla patienter få ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar. I Region Uppsala var det i maj bara 62 procent som fick tid för ett första besök till ÖNH-mottagning inom 90 dagar. 751 personer hade väntat 90 dagar eller mer på ett första besök. Måluppfyllelsen för alla landsting/regioner var 84 procent.

– Det är mycket glädjande att det nu öppnar två nya ÖNH-mottagningar. När patienter med enklare problem kan få hjälp vid vårdcentraler och privata kliniker avlastas Akademiskas ÖNH-klinik som då kan använda sina resurser till mera komplicerade fall, säger Viviane Macdisi (S), sjukhusstyrelsens ordförande.

Att Nicklas och Karin Norlins mottagning är välkommen har de märkt på flera sätt. Tider har redan börjat bokas, och från regionens tillgänglighetssamordnare kom ett mejl med frågan ”hur många kan vi skicka?”.

– Vi har vårdavtal och ersättning enligt LOL och räknar med att kunna ta emot 2500 patienter per år. Vi har gott samarbete med Akademiska och tillgång till deras röntgen- och laboratorietjänster. Ingrepp som klaras med lokalbedövning kan vi göra här, men de som behöver mera avancerad vård får remiss till Akademiska, säger Nicklas Norlin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!