Ny bostadsplan i känsligt Uppsalakvarter

Ett gårdshus vid Vasahuset i Uppsala bevaras som bostad och kontor om de senaste planerna blir verklighet.

13 maj 2019 11:50

För ett år sedan väckte rivningsplaner vid Vasahuset intill Vasaparken i Luthagen reaktioner. Det stora bostadshuset med sin blå fasad och jugendarkitektur är en av Uppsalas mest karakteristiska byggnader.

Planerna innebar rivning av ett gårdshus mot Börjegatan och uppförande av nya stadsradhus på platsen. Förslaget stoppades av byggnadsnämnden som slog fast att Vasahuset inklusive gårdshuset har höga kulturhistoriska värden.

LÄS MER: Rivning i känsligt Uppsalakvarter stoppas

Nu ligger en ny bygglovsansökan på kommunens bord som innebär renovering och vissa förändringar av gårdshuset, bland annat ny entré och takkupa, samtidigt som byggnaden bevaras. Syftet är att omvandla gårdshuset till kombinerad enfamiljsbostad och kontor, enligt anmälan. En ny mur i samma stil som befintliga murar föreslås mot en gårdsparkering.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist