Ny asfalt ska läggas på E4-sträcka

Trafikverket ska lägga ny asfalt i fem etapper på E4 mellan Uppsala och Storvreta för att förbättra säkerheten och framkomlighet på vägen. Arbetet kommer innebära en del trafikstörningar mellan 23 april och 30 juni.

23 april 2018 06:00

Det nuvarande betongmaterialet kommer alltså att bytas ut mot asfalt. För alla som trafikerar sträckan kommer det innebära längre restid mellan trafikplats 186, Kumla och 189, Fullerö. Avfarten mot Uppsala och Almunge beräknas vara avstängd mellan 23 och 30 april. För de som ska resa via väg 282 hänvisar Trafikverket till avfarten innan mot Gnistarondellen och Almungevägen. I resterande etapper håller man på- och avfarter öppna. I pressmeddelandet reserverar man för att den totala byggtiden kan utökas eftersom arbetet är väderberoende. Trafiken stängs av i norrgående färdriktning för att sedan ledas över till motsatt körbana där det blir ett körfält i vardera färdriktning.

TIDPLAN

Vecka 17 börjar arbetet vid trafikplats 186 vid Uppsala södra. Då kommer trafikplats 187, Kumla, det vill säga avfarten mot Uppsala/Almunge, väg 282 att vara avstängd. Ta avfart innan mot Gnistarondellen och Almungevägen för att nå väg 282. Denna etapp beräknas ta cirka en vecka.

Etapp 2 kommer att vara mellan trafikplatserna 187, Kumla och trafikplats 188, Bärby och påverkar inte av- eller påfarter. Denna etapp beräknas ta cirka två veckor.

Etapp 3 kommer påverka trafikplats 188, Bärby. Ett körfält öppet med mötande trafik i varje riktning, alla av- och påfarter är tillgängliga. Denna etapp beräknas ta cirka en vecka.

Etapp 4 är mellan trafikplatserna 188, Bärby och trafikplats 189, Fullerö och påverkar inte av- eller påfarter. Denna etapp beräknas ta cirka två veckor.

Etapp 5 är den sista och kommer att påverka trafikplats 189, Fullerö där kommer att vara trångt, men öppet för avfart mot väg 290. Denna etapp beräknas ta cirka en vecka.

Därefter kommer samtliga platser där trafiken styrts om att återställas med räcken och belysning. Det här arbetet tar en till två veckor, men förväntas påverka trafiken i mindre omfattning.

Källa: www.trafikverket.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Robert Gabrielsson