Nu ska den nya tunneln invigas

Väntan har varit lång för många men på söndagen är det dags för invigning av den nya tågtunneln i Gamla Uppsala. UNT sammanfattar de många turerna kring tunnelbygget från de senaste åren.

17 september 2017 11:56

1993: Dåvarande Vägverket presenterar förslaget att bygga en järnvägstunnel under Gamla Uppsala. Denna helhetslösning skulle enligt myndigheten möjliggöra dubbelspår som undviker att området blir en flaskhals för tågtrafiken och klara den kulturhistoriskt känsliga miljön.

1998: Planerna på den 600 meter långa dubbelspåriga järnvägstunneln i Gamla Uppsala ligger fast, men när eller om den kan byggas är oklart. Allt hänger ihop med nya dragningen av E 4.

TIPS: Som prenumerant kan du botanisera på egen hand i UNT:s långa arkiv.

2000: Uppsala kommun ligger på regeringen för att bygget av tunneln samt den nya centralstationen ska komma igång.

2001: Riksdagen klubbar en ny infrastrukturproposition med beslut om bland annat nytt resecentrum och ombyggnad av bangården i Uppsala. Men spårombyggnaden vid Gamla Uppsala får vänta.

2003: Planerna skjuts upp igen. Tidigast 2015 kan tunneln bli verklighet, lyder prognosen.

2007: Banverket genomför en förstudie som resulterar i ett något förändrat förslag med en 650 meter lång betongtunnel som kan börja byggas tidigast 2012. Men hur ska finansieringen lösas?

2007: Senare samma år läggs förslaget om ny tunnel in som ett delförslag i projektet med Citybanan i Stockholm. Uppsala får pengar till tunneln och dubbelspåret om man hjälper till att finansiera Citybanan. Avtalet undertecknas och finansieringen får en lösning i form av ett bindande löfte..

2008: Regeringen godkänner avtalet och ger klartecken för att dubbelspår i tunnel genom Gamla Uppsala ska börja projekteras och stå färdigt senast 2017.

2010: En ny detaljplan krävs för tågtunneln förbi fornminnesområdet. Uppsala kommun inleder den slutliga planeringen.

2013: Uppsalas största järnvägsbygge sedan Resecentrums dagar tar rejäl fart. Dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) tar första spadtaget.

2014: Första delen av den nya tågtunneln i Gamla Uppsala är färdig. UNT gör ett nedslag i tunnelbygget.

2016: Tusentals besöker tunnelbygget när öppet hus anordnas.

2017: Den 3 maj klockan 23.35 passerar det sista tåget förbi nedfällda bommar. Sedan ska tågen rulla i tunneln. UNT TV premiäråker genom tunneln.

2017: Den 17 september, klockan 15.30, inviger Bo Netz, stf generaldirektör Trafikverket; Göran Enander, landshövding Uppsala län, Börje Wennberg (S), ordförande regionstyrelsen Region Uppsala och Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun, den nya tunneln. UNT bevakar invigningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!