Nu ska cykelsatsningen skärpas

Politikerna vill att prioriteringen av cykeltrafiken ska bli tydligare. Därför skärps cykelhandlingsplanen ytterligare.

27 november 2017 06:57

– Vi har en ambition att det hållbara resandet ska öka. Och nu skärper vi handlingsplanen ytterligare. Vi har upplevt att vi sätter upp riktlinjer men sen händer ingenting. Nu har vi bestämt att vi ska ha en tydligare politisk prioritering, säger Maria Gardfjell (MP).

Det nya dokumentet antogs av gatu- och samhällsmiljönämnden i veckan och innebär att det blir skarpare skrivningar om saker som gäller redan i dag, till exempel omledning av cyklister vid vägarbeten. Redan 2016 infördes nya regler som innebär att kommunen kan döma ut vite till de entreprenörer som inte följer regler om bland annat skyltning vid vägarbeten. Ännu har dock inte något sådant vite dömts ut, trots att det inte är svårt att hitta brott mot de regler som finns.

– Tidigare har de här reglerna stått i dokumenten. Men det har inte varit tydligt för aktörerna. Nu ska det här in redan när man ger grävtillstånd. Och då är det inga problem att gå loss med vite, säger Maria Gardfjell.

Andra punkter är att cyklister ska få bättre prioritering vid trafiksignaler, utom när cykeltrafiken korsar kollektivtrafikstråk, att restiden för cykel jämfört med bil ska minska och tydligare uppföljning av felanmälningar.

När den tidigare strategin antogs, med tillhörande 57-punktsprogram, var både majoritet och opposition eniga om huvuddragen och inriktningen. Men på vissa punkter har alliansen haft en avvikande åsikt, till exempel vid beslutet om att införa cykelöverfarter, där bilar har väjningsplikt mot cyklar.

– Vi vill inte ställa trafikslag mot varandra utan titta på hur man kan förbättra framkomligheten för alla, säger Hannes Beckman (M), ledamot i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Men alla kan väl inte prioriteras samtidigt?

– När det kom till cykelöverfarterna ville vi göra en bättre utredning av effekterna. Det här är en ny typ av reglering som inte funnits tidigare. Och vi tycker att man bör titta på effekterna för trafiken innan man beslutar om fler sådana regleringar.

Dessutom reserverade sig alliansen mot att införa ett cykelråd och att bygga cykelvårdsstationer.

– Vi tycker inte att det är kommunens uppgift att erbjuda cykelvård, det kan marknaden göra. Och vi har redan ett trafiksäkerhetsråd, vi vill inte bryta ut ett trafikslag som får ett eget råd.

Men om målet är att bli bästa cykelstad, är det inte de synpunkterna man behöver fånga upp? Trafiksäkerhetsrådet jobbar inte med framkomlighet och bekvämlighet för cyklar.

– Det är jätteviktigt att få in synpunkter, men då måste vi ha strukturer för hela den samlade trafiken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!