Nu börjar bygget av ny vårdcentral

Frågan om en vårdcentral i Almunge har debatterats sedan 1980-talet. Men under onsdagen var det dags för byggets första spadtag.

7 mars 2018 17:36

På en åkerplätt belägen intill busshållplatserna vid Almunge skola och väg 273 ska den nya vårdcentralen byggas. UNT har tidigare berättat om planerna. Politiker, tjänstemän, vårdpersonal, lärare och barn var på plats när det första spadtaget skulle tas i snålblåsten.

– Den nya vårdcentralen innebär inga nedskärningar i personalen. Vi har däremot anställt en kurator, säger Daniella BarettaFurfält som är verksamhetschef för vårdcentralerna i Knutby och Länna.

I och med bygget i Almunge slås vårdcentralerna i Knutby och Länna ihop. Det innebär att boende på respektive ort får 15 och 8 kilometer till den nya vårdcentralen. För personalen kommer arbetet att underlättas.

– I dag är verksamheten utspridd på två orter. Det blir väldigt splittrat att ha tjugo minuters restid mellan arbetsplatserna inom samma verksamhet. I Almunge ska all vår verksamhet samlas under ett tak vilket kommer underlätta arbetet, säger hon.

Men det är inte alla som uppskattar bygget av den nya vårdcentralen. Den 17 mars 2017 avslog Mark- och miljödomstolen överklagandet som boende i Almunge lämnat in. Redan 2012 lät landstinget göra en upphandling, men långsam hantering av ärendet och överklaganden har gjort att det är först nu som vårdcentralen kan bli verklighet.

Vårdcentralen kommer att bli 1 000 kvadratmeter stor.

– Jag tror att folk i trakten kommer bli nöjda med den nya vårdcentralen, säger Daniella BarettaFurfält.

Vårdcentralen i Almunge väntas kosta 37 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!