Nej till solfångare på Kåbotak

En villaägare i Uppsala får inte installera solceller på taket eftersom det bryter mot områdets karaktär.

22 december 2016 16:13

På en del av ett villatak i stadsdelen Kåbo vill ägaren installera röda eller svarta solceller. Kommunens plan- och byggnadsnämnd ger inte bygglov för arrangemanget. Nämndens majoritet konstaterar att utbyggnaden av förnyelsebara energikällor har hög prioritet, men påpekar samtidigt att de aktuella villakvarteren har särskilt skydd för att bevara områdets karaktär. Enligt detaljplanen ska taktäckningen bestå av röda tegel- eller betongpannor.

Enligt nämndens majoritet skulle solceller på en del av taket "på ett påfallande sätt bryta mot taklandskapets enhetliga karaktär". Förändringen skulle också stå i strid mot detaljplanen. Kontentan blir att villaägaren inte får bygglov för ändringen. Däremot får tjänstemännen nu i uppdrag att lägga till en bestämmelse i detaljplanen som gör det möjligt att installera solceller som inte innebär påtaglig skada på den känsliga kulturmiljön.

Moderaterna, Centern och Liberalerna i byggnadsnämnden reserverade sig mot beslutet och ville ge klartecken för solceller på villataket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist