Under fredagen startade den årliga flygvapenövningen där Flygvapnets alla resurser att försvara Sverige ska prövas. Övningen genomförs sedan flera år tillbaka tillsammans med det finska flygvapnet och denna gång är övningen förlagd till Norrbotten och norra Västerbotten.

Men trots att det främst är norra Sverige som kommer att vara föremål för övningen så kan det enligt Mats Gyllander, kommunikationschef på Luftstridsskolan, bli så att även Ärna får besök av flygplan. Garnisonen blir nämligen en så kallad reservbas och kommer att användas som landningsplats vid till exempel dåligt väder.

– Det är bara ur ett säkerhetsperspektiv som Ärna kommer att användas. Så fram till och med onsdag nästa vecka så kan det dyka upp någon eller några flygplan under övningen, säger Mats Gyllander.

Det är dock bara kvällstid som det kan bli aktuellt för de övande planen att landa i Uppsala. Ärna tjänstgör nämligen som reservbas mellan klockan 18 och 06. Om vi i en veckas tid kan förvänta oss buller från ovan är svårt att svara på menar Mats Gyllander.

– Det är helt beroende av vem som kommer att behöva landa, ingenting är planerat annat än att Ärna är reservbas. Vi håller tummarna för att det inte ska behöva ske, säger han.

Övningen som har namnet Flygvapenövning 19 är den första för den nya flygstaben som inrättades första januari 2019. Enligt ställföreträdande flygvapenchef Carl-Johan Edström handlar övningen i grund och botten om att möta ett väpnat angrepp på Sverige och att vara taktiskt överlägsna motståndarna.