Myndigheterna: Var sparsam med vattnet!

Grundvattennivåerna ligger mycket under de normala i hela Uppsala län. Maningar om sparsamhet gäller hela länet, och på några håll råder bevattningsförbud.

28 juni 2017 19:42

– Varje droppe räknas, understryker Anders Leijon, krisberedskapshandläggare vid länsstyrelsen i Uppsala.

Det är sparade vattendroppar han syftar på. I motsats till eldningsförbud är det bara kommuner, inte länsstyrelser, som kan utfärda bevattningsförbud. Men grundvattennivåerna efter två års torka är nu sådant att länsstyrelsen valt att tillsammans med länets kommuner och vattenbolag och berörda myndigheter uppmana länsinvånarna att spara vatten oavsett om man har egna brunnar eller är anslutna till kommunala vattenledningsnät.

– Statistiken från SGU visar att grundvattennivåerna i såväl stora som små vattenmagasin fortfarande ligger mycket under det normala i länet. Från stora magasin tar många offentliga nät sitt vatten, enskilda brunnar får sitt vatten från de små magasinen, säger Anders Leijon.

Kommunerna är ansvariga vattenleverantörer till sina kunder, men de som har egna brunnar har också eget ansvar för vattnet. Ännu har bara enstaka rapporter kommit om att enskilda brunnar i länet sinat.

– Men sparsamhet gäller oavsett om man har grävd, borrad eller djupborrad brunn eller får vatten från kommunala nät, säger Anders Leijon.

Länsstyrelsen sammanställer data från kommuner och myndigheter och vidarebefordrar lägesinformation. Vid ett krisläge skulle regeringen kunna besluta att förstärkningsresurser ska sättas in. Då blir det länsstyrelsens uppgift att rikta och samordna resurserna:

– Så är inte läget när det gäller tillgången till dricksvatten, men vi kommer att göra en regional vattenförsörjningsplan. Proaktivitet är en lärdom som drogs efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014, säger Anders Leijon.

Spartips

Samla regnvatten att vattna växter med.

Duscha i stället för bada i badkar.

Låt inte vattnet rinna när du tvålar in dig eller borstar tänderna.

Undvik att diska under rinnande vatten.

Samla in och använd vattnet som spolas ut i väntan på kallt alt varmt vatten ur kranen.

Källa: Livsmedelsverket

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten1/spara-vatten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille