Myndigheter allt mer sociala

Kommunen och Uppsala universitet är vassast när det gäller de lokala myndigheternas närvaro i sociala medier. Det visar UNT:s genomgång.

11 augusti 2012 12:00

För tre år sedan började Uppsala kommun satsa rejält på sociala medier och blev något av en föregångare bland landets kommuner. Informationschefen Lena W Jansson framhåller att kommunen redan då tänkte igenom vad som krävdes för att nå framgång. Tanken är att alla ska vara delaktiga.

– Hela organisationen ska genomsyras av transparens och tillgänglighet, säger hon.

Enligt Lena W Jansson hade det varit sämre att anställa folk för att sköta Twitter och Facebook och sedan låta alla andra jobba på som förr.

– Här skiljer vi oss kanske en del från hur andra har gjort. Men det tar tid att få till det och vi har fortfarande en bit kvar.

Har de sociala medierna krävt mer arbete?

– På webbredaktionen blir det några timmar per vecka och även ute i organisationen.

Finns det risk att invånare som inte hanterar datorer hamnar efter?

– Vi har inte tagit bort någon information skriftligt för att bara ha den på sociala medier. I stället når vi en ny målgrupp som inte skickar mejl eller ringer.

På Uppsala universitet inledde projektledaren Annica Alvén på allvar närvaron i sociala medier för ett par år sedan. Hon är den enda som har det inskrivet i sin tjänst och ägnar ungefär en halvtid åt att följa och utveckla sociala medier.

För universitetet har Facebook inneburit att mängden frågor via e-post har minskat radikalt. Vilket har lett till effektivisering.

– Det innebär att det är fler som hjälper till: studenter som har frågat och fått svar hjälper andra studenter.

De sociala medierna har även öppnat nya möjligheter att marknadsföra universitetet.

– Vi vill att folk ska kunna uppleva universitetet och sprida det vidare. Vi måste bli servicemedvetna, bland annat med tanke på studieavgifterna som införts. Det handlar mer om att sälja nu, säger Annica Alvén.

När det gäller myndigheternas policy för sociala medier finns statliga e-delegationens riktlinjer. Där görs exempelvis klart att det måste framgå tydligt när det är myndigheten som uttalar sig. Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting har också riktlinjer.

Några av myndigheterna i UNT:s undersökning har en egen policy. Ingen myndighet uppger att medarbetare som hanterar sociala medier i jobbet har misskött det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roger Lindqvist