Motion skydd mot hjärtsvikt

Kvinnor och män som dagligen ägnar sig åt någon timmes måttlig motion har nästan halverad risk för att insjukna i hjärtsvikt jämfört med fysiskt inaktiva personer.

1 september 2014 14:08

Det visar forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet i en ny studie, som publiceras i facktidskriften Circulation Heart Failure.

– Våra resultat ger ytterligare stöd för hur viktigt det är att för hälsans skull leva ett fysiskt aktivt liv, säger hjärtläkaren Karsper Andersen vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

Många tidigare studier har påvisat positiva hälsoeffekter av regelbunden motion, men få studier har undersökt sambandet mellan fysisk aktivitet och just hjärtsvikt. Med sina nära 40 000 deltagare är den nya studien i särklass störst i sitt slag.

När studien startade besvarade deltagarna en omfattande hälso- och livsstilsenkät. Då hade ännu ingen av deltagarna haft hjärtsvikt, men under de drygt 13 år som forskarna därefter har följt dem insjuknade 1 545 i så svår hjärtsvikt att de behövde läggas in på sjukhus.

När forskarna närmare granskat vilka som hade insjuknat fann de ett nära samband mellan graden av fysisk aktivitet, framför allt under fritiden, och risken för hjärtsvikt. För de mest fysiskt aktiva under fritiden var risken för hjärtsvikt nästan halverad jämfört med för de minst fysiskt aktiva.

Den dagliga ”motionsdos” som gav så högt skydd mot hjärtsvikt motsvarade drygt en timmes måttlig eller drygt en halvtimmes intensiv fysisk aktivitet. Men även vid en något lägre grad av daglig fysisk aktivitet än så sjönk risken för hjärtsvikt nästan lika mycket.

– Den viktigaste skiljelinjen när det gäller risken för hjärtsvikt verkar alltså gå mellan att vara i stort sett fysiskt inaktiv under fritiden eller att ha någon form av daglig motionsaktivitet, säger Kasper Andersen.

Den nya studien, i vilka deltagarna själva hade valt sina motionsvanor och sin livsstil i stort, kan inte besvara frågan om varför motion verkar skydda mot hjärtsvikt.

– Vi vet att fysisk aktivitet har positiva effekter på till exempel blodtryck och blodfetter, men påverkan på sådana riskfaktorer kan bara förklara en del av sambandet som vi ser mellan daglig motion och sänkt risk för hjärtsvikt, säger Kasper Andersen.

Varför har fysisk aktivitet under fritiden större betydelse än den fysiska aktiviteten på jobbet för att minska risken för hjärtsvikt?

– Vi har flera teorier, men vi tror att fysisk aktivitet på arbetsplatser oftare innehåller mer av tunga lyft och inte så mycket uthållighetsträning som motion under fritiden. Flera studier pekar på att uthållighetsträning är bättre mot andra hjärtsjukdomar och det skulle vara spännande att utforska om detta också gäller för hjärtsvikt, säger Kasper Andersen.

Fakta Flera positiva effekter av motion

Många studier har påvisat positiva hälsoeffekter av att leva fysiskt aktiva liv, till exempel minskad risk för diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, flera cancerformer, benskörhet och frakturer. Fysisk aktivitet har också samband med ökat psykiskt välbefinnande, bättre sömn och bättre minne på äldre dar.

Omkring 200 000 svenskar beräknas ha hjärtsvikt. Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom. Vid svår hjärtsvikt är dödligheten lika hög som vid vissa svåra cancerformer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross