Motion förlänger livet för alla

Motion förlänger livet i alla grupper. Det är klart farligare att vara en normalviktig soffpotatis än att vara småfet men fysiskt aktiv.

6 november 2012 23:01

Längst lever normalviktiga personer som motionerar någon timme per dag, men även små portioner motion är bättre än fysisk inaktivitet.

Det framgår av en ny stor så kallad sammanslagningsstudie, som publiceras i vetenskapstidskriften PLoS Medicine.
– Att göra även en liten mängd fysisk aktivitet till en daglig rutin kan förlänga livet. Detta fynd kan hjälpa till att övertyga fysiskt inaktiva personer om att det är mödan värt att börja motionera, även om det inte nödvändigtvis leder till viktkontroll, skriver forskarna vid bland annat Karolinska institutet.

I undersökningen har forskarna analyserat uppgifter om motionsvanor, bmi-värden och dödlighet från sex studier med sammanlagt drygt 650 000 deltagare, däribland en svensk studie som omfattar nära 33 000 kvinnor i Uppsala sjukvårdsregion.

Många tidigare undersökningar har visat att motion har massor av positiva hälsoeffekter, men den nya sammanslagningsstudien är den första som beräknat hur mycket olika grader av fysisk aktivitet under fritiden påverkar livslängden för personer i olika viktklasser.

Världshälsoorganisationens rekommenderar en fysisk aktivitetsnivå som motsvarar minst 150 minuters rask promenad per vecka. Enligt den nya studien ses dock en positiv effekt på livslängden redan vid en betydligt lägre motionsnivå än så. Personer med en fysisk aktivitet motsvarande 75 minuters raskt promenerande per vecka – drygt tio minuter per dag – lever i genomsnitt 1,8 år längre än fysiskt inaktiva personer.

Att motionera i enlighet med Världshälsoorganisationens rekommendationer ökar dock livslängden ännu mer och personer som motionerar i rask promenadtakt drygt en timme varje dag lever enligt studien i genomsnitt 4,5 år längre än fysiskt inaktiva personer. Det är väl känt att fetma är en hälsorisk, men att vara fysiskt inaktiv är ännu farligare. Personer med måttlig fetma – ett så kallat kroppsmasseindex mellan 30 och 34,9 – som följer Världshälsoorganisationens motionsråd lever i genomsnitt tre år längre än normalviktiga fysiskt inaktiva personer.

Allra bäst är att både ha normal vikt och följa Världshälsoorganisationens motionsråd. Då är livslängden i genomsnitt drygt sju år längre än för personer med kraftig fetma, dvs ett kroppsmasseindex över 35, som är fysiskt inaktiva.

Hela studien kan läsas på: http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001335.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross