Missade att fakturera – regionen kan gå miste om miljonbelopp

Under två och ett halvt års tid ska en anställd vid Region Uppsala missat att fakturera för andra läns invånares sjukresor. Totalt rör det sig om ett ekonomiskt bortfall på mellan 500 000 och 1 miljon kronor. Nu försöker regionen få tillbaka pengarna.

15 augusti 2019 19:00

Varje dag reser patienter från andra län till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vid sjukresorna är det initialt Region Uppsala som står för kostnaderna och sedan faktureras de olika länen. Men en medarbetare vid Region Uppsala har under drygt 2,5 års tid inte skickat fakturor. Det rör sig om mellan 200 000 till 300 000 kronor per år.

– Vi håller fortfarande på att undersöka omfattningen av bortfallet, men i nuläget rör det sig om någonstans mellan 500 000 och 1 miljon kronor, säger Helena Klange, press- och kommunikationschef vid Region Uppsala.

Det ska inte röra sig om något missförstånd, utan medarbetaren ska helt enkelt valt att inte lära sig arbetsmomentet. Det var först när en ny kollega fick nys om hur det låg till och sa att hen tänkte meddela chefen som den anställda själv valde att berätta.

– Det är jätteolyckligt att det har skett, men det är ingen som har gagnats av det här. Utan det är ett ekonomiskt bortfall för regionen som vi nu jobbar med att få tillbaka, säger Helena Klange.

Enligt Helena Klange har Region Uppsala i efterhand lyckats fakturera för sjukresorna 2019. Men det återstår att se om det är möjligt att vidarefakturera för åren 2017 och 2018.

– Jag har inte varit med om något liknande förut, säger Johan Wadman, trafikdirektör vid Region Uppsala.

Han erkänner att regionens rutiner har brustit i det här fallet.

– Vi har ett kontrollprogram med olika kontrollpunkter när det gäller ekonomin. Men i det här fallet fanns inte den här översynen med. Här kan vi konstatera att vi brustit i vår interna kontroll, säger han.

Så det finns anledning till självkritik?

– Ja, det finns det. Sedan är det så att regionen inte kan kontrollera allt. Det föreligger även ett ansvar hos medarbetaren, säger Johan Wadman.

Helena Klange uppger att händelsen inte kommer att polisanmälas utan endast få arbetsrättsliga följder. Medarbetaren har fått en skriftlig varning från regionen och riskerar nu att bli uppsagd av personliga skäl eller avskedad om hen fortsätter att missköta faktureringen.

– Det är en arbetsrättslig åtgärd. Vi är överens med den anställda och facket om att det är så här vi ska agera, säger Johan Wadman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Weimer David Rydell