Minskat matsvinn på turisthotellen

En uppfinning från Uppsala har hjälpt turisthotell i Sydeuropa att minska matsvinnet.

24 augusti 2019 11:00

– Det är helt absurda mängder mat som slängs på de här hotellen, säger Mattias Eriksson som är forskare på institutionen för energi och teknik på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Han har lett Sveriges medverkan i EU-projektet Urban Waste som kartlagt matavfallet på turistorter. 34 hotellkök i bland annat Grekland, Portugal och Spanien utrustades med en speciell våg, som är kopplad till en surfplatta med ett datorprogram där kökspersonalen fick registrera vad, hur mycket och vid vilka tillfällen mat slängdes.

– Det är framför allt bröd, frukt och grönt som kastas. Men även frukostbuffén bidrar till mycket svinn. Ungefär ett kilo mat per gäst och dygn förstörs, säger Mattias Eriksson.

Miljö- och klimatvinsten av att minska matsvinnet är särskilt stor på små turistöar, som importerar nästan all mat och ofta saknar en hållbar avfallshantering.

– På många orter var standarden extremt låg. Avfallet läggs på hög och man tar inte ens hand om metangaserna från soptipparna, säger Mattias Eriksson.

I dagsläget är kostnaden för att slänga mat lägre än att ha personal som jobbar med matsvinnet.

– Det är här vår uppfinning kommer in. Vågen kan göra det enklare att få grepp om svinnet och hur inköpslistorna behöver förändras.

Sex av de medverkande hotellen lyckades halvera sitt dagliga matsvinn. Men alla hotellkök var inte lika pigga på att använda vågen, som utvecklats av Matomatic AB, ett avknoppningsföretag från SLU.

– Det räcker inte enbart att ha tillgång till en våg. Det krävs att det finns en förändringsvilja i organisationen, säger Mattias Eriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Jewert