Minister pratade om hedersrelaterat våld

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) besökte Uppsala för att prata om hedersrelaterat våld och förtryck.

27 april 2019 20:31

Ett av ministerns stopp under sitt Uppsalabesök som ägde rum i fredags, var på TRIS, tjejers rätt i samhället, som är en ideell organisation i Uppsala som sedan 2002 arbetat aktivt mot hedersrelaterat våld och förtryck.

– Varje människa i Sverige ska vara fri att välja hur man vill leva sitt liv. TRIS gör en oerhört viktig insats både för de individer som har drabbats av hedersrelaterat våld och förtryck men också med den kunskap som de sprider genom att lyfta frågorna, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Under besöket på TRIS fick Åsa Lindhagen lyssna till två kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

– För oss är det viktigt att ministern får träffa unga personer som lever under skydd. Det är viktigt att de får berätta sina historier och om sina erfarenheter. Ministern har sin titel och sitt yrkesområde men det vi också kunde se på mötet var personen Åsa som lyssnade när kvinnorna berättade. Det blev ett bra samtal och jag tror att ministern fick mycket med sig härifrån, säger Mariet Ghadimi, verksamhetschef på TRIS.

Syftet med besöken i Uppsala var att stärka kunskapen om hederrelaterat våld och förtryck. Under dagen besökte ministern även Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK som arbetar för på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

elin.igelstromnordahl@unt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Igelström Nordahl

Ämnen du kan följa