Handlingsplanen går i korthet ut på att förbättra utvecklingen i Gottsundaområdet med sikte på 2030. Bland annat inom områdena livsmiljö och trivsel, arbete, trygghet, barn och ungas uppväxtvillkor och delaktighet, uppger Uppsala kommun i ett pressmeddelande.

– Att lyfta Gottsunda/Valsätra är en angelägenhet för hela Uppsala. Området ligger i en av kommunens mest expansiva delar och ska bli en nod för hela den södra staden. Med hårdare tag mot kriminaliteten och politik som går på djupet med problemen ska vi få bort Gottsunda/Valsätra från polisens lista över särskilt utsatta områden, säger kommunalråd Erik Pelling (S) i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har som mål att samordna sina insatser med andra myndigheter, fastighetsägare, företag, föreningar, organisationer och boende i området.

7 februari fattar kommunstyrelsen beslut om satsningen där två miljoner kronor föreslås avsättas för koordinering och samordning av insatserna.