Miljoner i skatteskulder för kända it-företagare

It-företagarna Svante Jurnell och Fredrik Hane från Uppsala har haft stora problem med Skatteverket. Jurnell har drabbats av en betalningssäkring och Hane har fått ett skattekrav på 2,1 miljoner kronor.

4 oktober 2017 06:00

Svante Jurnell och Fredrik Hane ligger bakom it-bolag som Utfors och IP-Only. De planerar nu att dra 250 mil it-kabel vid länderna kring Östersjön (se artikel här intill).  

De har haft stora framgångar som it-företagare men det finns även en baksida i form av trassel med Skatteverket och omfattande domstolsprocesser. 

I våras hade Fredrik Hane en skatteskuld på 19,5 miljoner, den femte största i Uppsala län. Sedan dess har han dock betalat hela beloppet.

– Skatteskulden kommer sig av att jag gjort stora vinster på finansiella placeringar men utan att kunna realisera vinsterna, säger han.

Sedan 2011 har ett trettiotal företag vänt sig till Uppsala tingsrätt för att få pengar från Fredrik Hane som konsekvent bestridit kraven. Han har hävdat att skulderna redan har betalats, att han inte fått beställda varor, att arbeten varit felaktigt utförda etc.

Enligt Fredrik Hane har han inte satt i system att vägra betala sina fakturor.

– Jag har gjort många upphandlingar och lagt för lite tid på att följa upp dem. I förhållande till de stora belopp som min verksamhet omsätter tror jag inte att det rör sig om så väldigt många ärenden.

I fjol fastställde kammarrätten att Fredrik Hane ska betala 3 miljoner för obetalda skatter i konkursdrabbade bolag som drivits av honom. Två av dessa bolag hade uppmanats att betala sina skatter vid totalt 48 tillfällen. Enligt Skatteverket har bolagen felaktigt fått ut 377 000 kronor i moms sedan Fredrik Hane lämnat oriktiga uppgifter.

Han uppger att konkurserna kommer att avslutas med överskott och att han betalat konkursbolagens skatter och övriga skulder.

I juni 2017 beslöt Skatteverket att han personligen ska betala en tillkommande skatt på 2,1 miljoner kronor. Han drabbades även av ett skattetillägg på en miljon.

Enligt myndigheten hade han redovisat moms på ett felaktigt sätt samt på privat basis nyttjat sitt företags fastigheter, båtar och annat, dock utan att betala förmånsskatt.

– Det är en komplex gränsdragning mellan privata och ett företags tillgångar. Jag har följt mina skatterådgivares rekommendationer men nu vet jag vad Skatteverket ställer för krav och rättar mig efter det.

I somras gjorde Kronofogden utmätningar på fastigheter som tillhör Fredrik Hane men hotet om tvångsförsäljning återkallades sedan han reglerat skulderna. I tingsrätten har han idag betalningskrav från fyra företag varav det senaste inkom för ett par veckor sedan.

Även Svante Jurnell krävs på pengar av Skatteverket. Hans bolag Gröndal Holding AB har haft skatteskulder sedan 2015 och idag uppgår beloppet till 8 865 000 kronor.

Enligt Svante Jurnell har skatteskulden uppkommit genom att Gröndal Holding AB deklarerat intäkter som varit på väg in i företaget. De förväntade intäkterna uteblev dock men företaget påfördes skattekrav ändå.

– Jag håller nu på att få in pengarna och ska betala skatteskulden.

I november 2016 beslöt förvaltningsrätten om en betalningssäkring på 430 000 kronor mot Svante Jurnell. Gröndal Holding AB hade rapporterat till Skatteverket att företaget betalat 540 000 kronor i skatt för Svante Jurnells löneuttag. Men i själva verket hade ingen skatt betalats in.

– Det är en redovisningsbyrå som skött detta. Jag har absolut inte försökt undkomma skatt, kommenterar Svante Jurnell som framhåller att den skatten numera är betald.

UNT har under åren flera gånger skrivit om dig i samband med trassliga affärer. Är du strulig med ekonomin?

– Absolut inte. Men jag har jobbat med projekt som kräver att man ligger ute med mycket pengar.

Enligt Fredrik Hane är det ingen risk att hans ekonomiska problem ska återkomma i Östersjöprojektet med Eastern Light.

– Projektet är välfinansierat. IP-Only som jag drev tidigare var välfungerande och det kommer Eastern Light också att vara.

<p>Erfarna företagare</p>

Svante Jurnell och Fredrik Hane (fd Jansson) grundade fibernätoperatören Utfors AB 1995. Bolaget såldes senare till Telenor.

1999 startade duon operatören IP-Only. Företaget såldes 2013 till Wallenbergägda EQT.

Under Svante Jurnells tid som vd för IP-Only anlades sjökablar till Gotland, Finland och Danmark.

Nordic Light AB har tre huvudleverantörer som ska bygga ut sjökabelsystemet: Norddeutsche Seekabelwerke, NSW, Baltic Offshore och Mavab.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters