Miljonaffär utan upphandling

Akademiska sjukhuset anlitar en konsult för 4,2 miljoner kronor utan upphandling. Målet är att införa en ny arbetsmetod för all personal.

17 januari 2014 05:30

Sedan i höstas arbetar Akademiska sjukhusets ledning för att införa ett nytt arbetssätt, kallat värdebaserad sjukvård.

– Målet är att all personal ska arbeta enligt den här metoden, säger sjukhusdirektören Lennart Persson.

Han tar ett exempel för att beskriva den.

– Om en patient opereras för prostatacancer mäter vi idag bland annat antalet överlevnadsår. Men med den nya metoden mäts systematiskt även andra värden för patienten, till exempel förmågan till erektion eller att inte bli inkontinent.

– Om vi upptäcker att vi ofta misslyckas på vissa punkter ska vi undersöka vilka förbättringar som kan genomföras, förklarar Lennart Persson.

Metoden handlar bland annat om att intervjua patienterna och följa upp behandlingarna mer systematiskt än tidigare.

– De inledande försöken har slagit väl ut, uppger Lennart Persson.

Resultaten ska läggas in i patientjournalerna. Akademiska sjukhuset är i nuläget med i 109 kvalitetsregister och många vårdanställda tycker att de redan har för mycket administrativt arbete. Lennart Persson tror dock inte att den nya metoden ska öka den administrativa bördan särskilt mycket.

Konsultföretaget Boston Consulting Group, BCG, som anlitats för att införa strategin skriver att den kommer att ”kraftfullt stärka sjukhusets position” och målet är ekonomi i god balans inom 5-10 år.

Kontraktet med BCG kommer enligt sjukhusledningen att kosta cirka 4,2 miljoner kronor.

Om en myndighet gör inköp för över 271 000 kronor måste i normalfallet en offentlig upphandling göras. I fallet med BCG har sjukhuset inte genomfört någon offentlig upphandling eftersom man anser att det bara finns en enda möjlig leverantör, nämligen BCG.

I och med att sjukhuset meddelat marknaden via annons, så kallad förhandsinsyn, om sina planer på att anlita BCG har det inte skett något brott mot upphandlingsreglerna.

Sjukhuset har ramavtal med tre företag som jobbar med likartad verksamhet som BCG. Ramavtalen innebär att sjukhuset kan anlita dessa företag till ett i förväg upphandlat pris.

BCG:s konsulter tar ett timarvode på 2 400 kronor. De tre företagens timarvoden i ramavtalen är cirka 35 procent lägre än BCG:s.

Dessa tre företag har dock inte tillfrågats om den aktuella tjänsten. På ett av företagen uppger en företrädare som vill vara anonym, att man hade kunnat leverera tjänsten.

– Den typ av direktupphandling som gjorts med BCG är mycket ovanlig och har bara förekommit en handfull gånger inom landstinget de senaste två åren. Det säger Christina Södergren, chef för landstingets upphandlingsenhet som dock inte varit inblandad i affären.

På frågan om det inte vore bättre att lägga pengarna på exempelvis sjuksköterskor svarar sjukhusdirektören Lennart Persson:

– Jag tror det här är en lönsam och nödvändig investering om Akademiska sjukhuset ska vara på topp.

Anna Rask-Andersen, vice ordförande i Upplands allmänna läkarförening, är mindre entusiastisk.

– Nya konsulter har avlöst varandra i parti och minut liksom sparbetingen och olika styrsystem. Ytterligare konsulter löser inte Akademiska sjukhusets underliggande problem, nämligen att vårt landsting är för litet för att driva ett så stort sjukhus, anser Anna Rask-Andersen.

Hon tycker att landstinget saknar kompetens och kunskap för att styra den komplexa verksamheten. Hon för fram problem som vårdköer, sjuksköterskebrist och dålig arbetsmiljö och ser som lösning att staten tar över Akademiska sjukhuset.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!