Mild höst gav fler cyklar

Den milda inledningen på vintern gjorde att många fortsatte att ta cykeln till jobbet. Räknat på hela hösten var det 13 procent fler som passerade cykelräknaren vid Hamnspången än året innan.

11 januari 2016 14:07

Vädret har stort genomslag i cykelstatistiken. Samtidigt finns en allmän trend att fler och fler blir vanecyklister. Och det är svårt att säga hur mycket av årets ökade cykling som ska tillskrivas det milda vädret. Enligt fjolårets resvaneundersökning var cykeln för första gången det vanligaste transportmedlet i centrala Uppsala.

Nu har dock vintervädret slagit till rejält. Och i statistiken för de två första veckorna i januari är dagssiffrorna på ungefär samma nivå som i fjol.

Totalt finns fem cykelräknare på olika platser. Förutom den vid Hamnspången finns en räknare vid Resecentrum, en vid Svandammen, En längs Dag Hammarskjölds väg vid Uppsala Science park och en på cykelleden längs Vårdsätravägen. De två räknarna längs snabbcykelleden mot Valsätra har ingen display som visar siffrorna publikt och den statistiken rapporteras direkt in till stadsbyggnadsförvaltningen.

Räknaren vid Svandammen har varit ur funktion under en längre tid. Slingorna som ligger i marken och ska känna av passerande cyklar har inte fungerat som tänkt. Kommunen har en dialog med leverantören och hoppas att problemen ska kunna lösas under våren. Under tiden är displayen vid räknaren släckt.

Läs mer: Här är nya cykelräknaren

Fakta Fler cykelpassager på Hamnspången

Under vecka 40 2014 passerade 23 836 cyklister räknaren vid Hamnspången. Under 2015 var siffran för samma vecka 26 257.

Vecka 50 passerade 16 879 cyklar 2014 och 19 701 cyklar 2015.

Under hela perioden vecka 40–52 passerade 238 144 cyklar under 2014 och 268 921 under 2015.

2014 passerade totalt 869 297 cyklar Hamnspången. Samma siffra för 2015 var 940 064

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer