Mikrofond ska ge hjälp i nöden

Uppsala kommun kan få en mikrofond som garanterar krediter till sociala företag. Tanken är att fonden ska kunna starta till hösten. Kommunen ska låna ut tio miljoner kronor till fonden.

12 augusti 2019 13:24

Uppsala kommun har givit Companion i Uppsala län, som jobbar med cooperativ utveckling, 200 000 kronor för att starta upp mikrofonden. Tanken är att den ska erbjuda kreditgarantier till sociala företag, bygdebolag och andra ideella organisationer som har svårt att få ett vanligt banklån.

– De här företagen saknar ofta garantier för att kunna ta ett lån. Om en bygdeförening ska lägga om ett tak och har fått ett bidrag för det så betalas inte pengarna ut förrän jobbet är klart. De måste då ta ett lån. Mikrofonden kan gå in och lämna ekonomiska garantier för lånet. Den ska fungera som ett komplement där normal kreditgivning inte fungerar, säger Anna Olsson som är verksamhetschef vid Companion i Uppsala län.

Mikrofonden ska först starta i Uppsala kommun som är beredd att låna ut tio miljoner kronor som fonden kan använda för sina garantier. Förhoppningen är att fler kommuner ska ansluta sig efter hand så att fonden kan verka i hela Uppsala län.

– Eftersom behoven ser olika ut i olika delar av länet så ska varje kommun kunna ställa specifika krav på hur pengarna ska användas, säger Anna Olsson.

Uppsala kommun anser att deras pengar bara ska användas inom den egna kommunen och att samtliga aktörer inom den sociala sektorn ska kunna ta del av stödet på lika villkor. Kommunen kräver också full insyn i hur pengarna används.

Går allt som det är tänkt ska ett beslut om att starta upp mikrofonden kunna tas under senhösten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström