Medicinstopp ger fler infarkter

Patienter som slutar ta sin medicin för att förebygga hjärtinfarkt och stroke kan ligga illa till. Under åren efter medicinstoppet insjuknar och dör de betydligt oftare i dessa sjukdomar än patienter som fortsätter att ta sina läkemedel.

25 september 2017 22:00

Det visar forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet i en studie som publiceras i den välrenommerade facktidskriften Circulation. Den svenska studien är den i särklass största som har gjorts kring följderna av sådana medicinavbrott.

– Våra resultat kan hjälpa både läkare och patienter att tillsammas fatta informerade beslut om behandlingen med en låg dos acetylsalicylsyra ska fortsätta eller upphöra, säger professor Johan Sundström vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Acetylsalicylsyra är det verksamma ämnet i välkända läkemedel som Albyl, Aspirin, Bamyl, Magnecyl och Treo, som tas tillfälligt för att lindra värk och feber.

I betydligt lägre dos används acetylsalicylsyra också av tiotals miljoner människor världen över för långtidsbehandling för att förebygga hjärtinfarkt och stroke. Trombyl är varunamnet på det läkemedel med en låg dos acetylsalicylsyra som säljs i Sverige.

– Att acetylsalicylsyra har denna förebyggande effekt beror på att ämnet motverkar att så kallade blodplättar klumpar ihop sig och bildar blodproppar som om de fastnar i blodkärl som försörjer hjärtmuskeln eller hjärnan med blod kan orsaka en hjärtinfarkt eller stroke, förklarar Johan Sundström.

Ett välkänt problem inom vården är att patienter på egen hand skär ner på eller helt slutar ta sina mediciner, till exempel för att sänka blodtrycket, förebygga astmaanfall, få ner förhöjda kolesterolvärden eller minska risken för blodproppar. Däremot är kunskaperna om följderna av sådan bristande följsamhet inte särskilt stora.

– Vår studie är faktiskt en av få som undersökt detta överhuvudtaget och den i särklass största som studerat riskerna med att avbryta behandlingen med acetylsalicylsyra i låg dos, säger Johan Sundström.

I studien har forskarna under i genomsnitt tre år följt upp 600 000 patienter som haft långsiktigt förebyggande behandling med Trombyl. Under uppföljningstiden insjuknade drygt var tionde i hjärtinfarkt eller stroke och mer än var tionde dog.

Sådana akuta ”hjärtkärlhändelser” var 37 procent vanligare bland den fjärdedel av patienterna som efter något års behandling hade slutat att hämta ut sina tabletter på apoteket jämfört med bland patienterna som fortsatt att göra det. Även under tillfälliga avbrott i medicineringen med Trombyl steg risken för att insjukna i hjärtinfarkt och stroke.

– Den förhöjda risken sågs redan en kort tid efter att patienterna hade slutat ta sin medicin och låg sedan kvar på samma nivå under hela uppföljningstiden. Allra störst och tydligast var riskökningen för dem som redan haft en hjärtinfarkt eller stroke och fått Trombyl förskrivet för att förebygga återfall, säger Johan Sundström.

Enligt forskarnas beräkningar fick i den gruppen årligen en av 36 patienter en ny och i värsta fall dödlig hjärtinfarkt eller stroke, som skulle ha undvikits om de fortsatt behandlingen med en låg dos acetylsalicylsyra.

– Med tanke på att förebyggande medicinering med Trombyl och liknande preparat är så vanlig borde förbättrad följsamhet i behandlingen kunna ge betydande vinster för folkhälsan i såväl Sverige som många andra länder, säger Johan Sundström.

Ett känt skäl till varför patienter avbryter långtidsmedicinering med Trombyl är magbiverkningar.

– Patienter som överväger att sluta ta sin medicin av den anledningen bör informeras om att magbesvären brukar försvinna om de samtidigt med Trombyl också tar en medicin som minskar saltsyran i magen, säger Johan Sundström.

Drygt hälften tar medicinen fel

Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen för några år sedan skulle inget enskilt medicinskt framsteg kunna få så stor betydelse för att förbättra folkhälsan i världen som effektiva åtgärder för att förbättra följsamheten vid behandling med befintliga läkemedel.

Studier kring hur patienter som långtidsbehandlas med läkemedel tar sina mediciner brukar visa att drygt hälften inte tar dem vid de tidpunkter och i de doser som läkarna ordinerat eller på egen hand helt slutar att använda dem.

Ett vanligt sätt att mäta följsamhet är att undersöka i vilken mån patienter hämtar ut sina receptmediciner på apoteken. Mätt på detta sätt är följsamheten högst vid behandling med p-piller.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross