Matsalar kan öppnas för pensionärer

Mobila träffpunkter och skolmatsalar öppna för seniorer. Det kan bli verklighet efter den översyn av kommunens förebyggande arbetet för seniorer som startar inom kort.

4 maj 2019 08:00

Äldrenämnden väntas den här veckan fatta beslut om att utreda hur seniorrestauranger och träffpunkter fungerar. En översyn har redan gjorts. Den visar att kommunens 15 träffpunkter är populära. Förra året deltog över 12 000 pensionärer i aktiviteterna. I takt med att fler blir äldre kommer behoven att öka. Det kräver nya lösningar.

– Träffpunkterna är viktiga men de är inte likvärdigt fördelade. Det finns många områden där det är långt till en träffpunkt, speciellt på landsbygden, säger Caroline Hoffstedt (S) ordförande i äldrenämnden.

Enligt den kartläggning som gjorts är det stor skillnad mellan olika träffpunkter. Vissa av de större har både gympa, gym, dans, social samvaro och kulturella aktiviteter. Utbudet beror på hur lokalerna är utformade. På landsbygden finns ofta träffpunkterna i lägenheter eller klubblokaler. Det gör att den främsta aktiviteten där är social samvaro.

– En idé som ska utredas är om vi kan skapa träffpunkter där man träffas i olika lokaler olika dagar - mobila träffpunkter. Då skulle man kunna erbjuda dans och gympa i exempelvis idrottshallen och andra aktiviteter i en föreningslokal. Det skulle bredda utbudet på landsbygden eller i delar av stan där det är långt till en träffpunkt, säger Caroline Hoffstedt.

Möjligheten för äldre att kunna äta till rabatterat pris på seniorrestaurang ska också utredas. Här kan Caroline Hoffstedt tänka sig att öppna skolornas matsalar för pensionärer.

– Troligen blir det bara på vissa skolor, kanske främst på landsbygden eller på tätorter som i dag saknar en träffpunkt, säger hon.

En del av utredningsuppdraget handlar också om att nå ensamma äldre, främst män som har få eller inga anhöriga. Ofta har de dålig kunskap om både träffpunkter och seniorrestauranger.

– Vi måste bli bättre på att nå den gruppen. Det är viktigt både för deras sociala och fysiska hälsa. Jag hoppas att vi ska kunna samarbeta mer mellan olika kommunala förvaltningar. Hemtjänsten har säkert kunskap om vilka personer som är väldigt ensamma och skulle kunna informera om var det finns möjlighet till social samvaro, säger Caroline Hoffstedt.

Ett förslag i översynen är också att skapa färre men större träffpunkter där både anhörigstöd, restaurang, vårdcentral och hemtjänst skulle finnas med. Det vill dock inte Caroline Hoffstedt närmare kommentera.

– Vi behöver se över helheten och då måste allt utredas, säger hon.

Utredningen ska vara klar i början av nästa år.

Träffpunkter på 15 ställen

Bozorgan, Gottsunda.

Café Mona, Gottsunda.

Treklangen, Gottsunda.

Hassellunden, Salabacke.

Ramund, Luthagen.

Karl-Johan, Svartbäcken.

86:an, Svartbäcken.

Medelpunkten, Storvreta.

Eriksberg.

Nyby.

Sävja.

Årsta

Björklinge.

Bälinge.

Järlåsa.

Källa: Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström