Martin H:son Holmdahl har avlidit

Uppsala universitets tidigare rektor Martin H:son Holmdahl har avlidit i en ålder av 91 år.

11 mars 2015 18:07

– Genom sin livsgärning har han medverkat till att Uppsala universitet flyttat fram positionerna inom ett stort antal områden, kommenterar universitetets nuvarande rektor Eva Åkesson.

Martin H:son Holmdahl föddes 1923 i Göteborg och kom till Uppsala för att läsa medicin i början på 40-talet. Han installerades som professor i anestesiologi vid Uppsala universitet 1965.

Därefter väntade ett antal år som prodekanus och dekanus för medicinska fakulteten innan han 1978 utnämndes som rektor för universitetet.

– Uppsala universitetet minns Martin H:son Holmdahl med stor tacksamhet över den trofasthet och lojalitet med vilken han under ett långt liv tjänat Alma Mater: som student, forskare, lärare och professor, i ledningsuppdrag, som prorektor och därefter som rektor. Genom sin livsgärning har han medverkat till att Uppsala universitet flyttat fram positionerna inom ett stort antal områden. Som emeritus var han fortsatt intresserad av och engagerad i universitets utveckling och ett stort stöd till sina tidigare kolleger och sina efterträdare, säger rektor Eva Åkesson i ett pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
unt.se