Marielund värt att bevara enligt inventering

Marielunds villaområde har höga värden som är viktiga att bevara. Den slutsatsen dras i en översyn av bebyggelsen som kommunen genomfört i samband med planerna på utbyggnad i området.

28 augusti 2009 08:06
Omkring 90 hus i Marielund, intill sjön Trehörningen öster om Uppsala, har inventerats ur kulturhistoriskt perspektiv. Knappt hälften av dem bedöms fortfarande vara välbevarade utvändigt. Ytterligare knappt en tredjedel skapar värden för miljön genom att fastigheterna samspelar med den rådande byggnadstraditionen, enligt utredningen.

Inventeringen har genomförts mot bakgrund av kommunens pågående planer på en större utbyggnad med bostäder i Funbo-området. Sedan det i höstas blev känt att förslagen även innehåller en utbyggnad i Marielund har boende och andra protesterat skarpt mot planerna.
Genomgången av den befintliga bebyggelsen slår fast att den är värdefull ur flera aspekter.

Området är ett av mycket få sommarhusområden som finns bevarade från tiden kring förra sekelskiftet och har därför ett mycket högt historiskt värde, enligt rapporten. Byggnadshistoriskt är många villor och mindre stugor väl bevarade. Den gröna lummiga miljön med grusvägar utan gatubelysning påminner om idyllen när de förs­ta sommarhusen byggdes i början av 1900-talet.
Samtidigt är Marielund ett levande samhälle som till stor del fortfarande fungerar som sommarboende, vilket ger det ett särskilt värde för att bevara kontinuiteten, enligt inventeringen.

Arbetet har utförts genom besiktning och dokumentation av husen på plats, genomgång av arkiv och samtal med boende. Hela inventeringen finns på Uppsala kommuns hemsida, www.uppsala.se, och nås enklast genom en sökning på rapportens rubrik, Marielunds villaområde.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!