I sin motivering lyfter den samhällsvetenskapliga fakulteten fram både Maria Ripenbergs gärning som skribent och som initiativtagare till samarbeten mellan universitetet och mediebranschen. Hon är orädd och söker alltid svar på svåra samhällsproblem utifrån vetenskaplig grund, skriver fakulteten bland annat.

– Jag blev oerhört glad när jag fick veta detta. Jag känner mig väldigt hedrad. Och jag är glad att både det jag skriver och de samarbeten jag har med universitetet lyfts fram, säger Maria Ripenberg.

Hon tycker att det finns ett underskott av forskning i mediernas bevakning i dag, inte minst när det gäller humaniora och samhällsvetenskap.

Artikelbild

| Maria Ripenberg har bland annat samarbetat med professor Sten Hagberg (till höger) och Forum för Afrikastudier. Här i ett seminarium om rasism med fotbollsstjärnan Lilian Thuram.

– Medierna borde bevaka forskning mer. Forskningen bara växer och blir allt viktigare. Det gäller inte minst humaniora och de stora samhällsfrågorna. Samtidigt har forskningen i uppgift att samverka med samhället och nå ut med sina resultat, säger hon.

Hon är engagerad i flera samarbeten med universitetet, inte minst det som har fått namnet Åsikt Uppsala, en samtalsserie där forskare från olika discipliner träffas och under ledning av Maria Ripenberg diskuterar ett ämne som de alla är sysselsatta med. Till samtalen är allmänheten välkommen som publik.

– Åsikt Uppsala har varit så kul eftersom det alltid kommit så stor och bred publik, säger Maria Ripenberg.

25 januari kommer Maria Ripenberg och årets övriga hedersdoktorer installeras i samband med vinterpromotionshögtiden. Det innebär bal på slottet i högtidsdräkt, det vill säga balklänning för damerna och frack för herrarna.

– Jag har redan ordnat med min klänning. Men maken måste fixa frack, säger hon och skrattar.

Hela motiveringen lyder: "Maria Ripenberg är känd som en orädd debattör med tydlig etisk kompass som inte begränsas av några partiskrankor. Hennes ämnen rör sig brett över samhällsvetenskaperna, inte minst har hon gjort sig känd för sina inlägg i frågor kring invandring, integration och rasism. Hon är öppen och förnuftsbaserad, alltid villig att söka svar på svåra samhällsproblem utifrån vetenskaplig grund. Ripenberg är även en välkänd profil som organisatör av samtal och seminarier med samhällsvetenskaplig inriktning, till exempel samtalsserien ”Åsikt Uppsala” som arrangerats i samarbete med Uppsala universitet. ”

Sammanlagt presenterades under onsdagen 19 hederdoktorer. Bland dem finns Eva F Dahlgren, författare, skribent, journalist och föreläsare som bland annat skrivit boken "Farfar var rasbiolog", om sin farfar Ossian Dahgren, samt Lena Fries-Gerdin som översatt böckerna om Harry Potters trolldomsvärld till svenska och studerat språk vid Uppsala universitet.

Bland hedersoktorerna finns också Natalie Batalha, astrofysiker och forskningsansvarig för Kepler-teleskopet. 2017 utsågs hon till en av de 100 mest inflytelserika människorna i världen av Time Magazine.