Mångmiljonsatsning på friluftsområden

Uppsala kommun planerar en storsatsning på friluftslivet de kommande åren. Totalt 119 miljoner kronor ska investeras i fem friluftsområden. Hammarskog får mest.

15 augusti 2019 07:00

Satsningen sträcker sig fram till och med år 2024 och omfattar friluftsområdena Fjällnora, Björklinge, Hammarskog, Ulva kvarn och Sunnerstaåsen. Målet är att göra områdena mer attraktiva och samtidigt minska trycket på Fjällnora som i dag har väldigt många besökare och väntas få fler när Uppsala växer.

– Genom att utveckla övriga fyra friluftsområden hoppas vi att fler ska välja att åka dit i stället. Fjällnora är överbelastat i dag och de övriga områdena behöver bli mer tillgängliga för alla samhällsgrupper, bland annat med kaféer som är öppna året runt och möjlighet att hyra eller låna utrustning för friluftsliv, säger kommunalrådet Rickard Malmström (MP).

Mest investeringar går till Hammarskog och Ulva kvarns friluftsområden som får 71 respektive 28 miljoner kronor under de kommande fyra åren. Hammarskog ska få en egen busslinje och bli mer tillgängligt för cykel. För att UL ska kunna köra dit måste grusvägen som går genom Hammarskog och vidare mot Dalkarskärret asfalteras. Vägen ska dessutom ha ett körfält för cyklar.

–  Vi kommer också att bygga en ny större parkering vid Hammarskog och dra om vägen som i dag går genom herrgårdsområdet så den löper öster om ladugårdarna. Det gör vi för att skapa en helhet som inte störs av trafik. Hammarskogs byggnader har också stora renoveringsbehov, säger Rickard Malmström (MP).

Hammarskog ska dessutom få ett kafé, kanske med restaurang, som är öppen året runt. Vem eller vilka som ska driva den är inte klart.

– Vi har inte kommit så långt ännu. Det kan vara ett privat företag eller ske i kommunal regi. Det ska finnas kaféer som är öppna året runt i alla fem friluftsområdena så att Uppsalaborna kan åka dit utan att behöva kolla. Det ska inte vara krångligt att komma ut i naturen, säger Rickard Malmström.

Ulva kvarn och Björklinge ska få nya och större kafélokaler med ökade öppettider. Även kaféet i Fjällnora ska utökas.

Stora satsningar ska också göras på olika aktiviteter i samtliga friluftsområden. Det handlar om slingor för motionslöpning och terrängcykling, utomhusgym, eget skapande, konstutställningar, hantverksdagar och fler aktiviteter under lovdagar sommar och vinter.

När ska de första investeringarna vara gjorda?– Det kan jag inte svara på idag. Det kommer att ske successivt under perioden, säger Rickard Malmström.

Satsningen på friluftsområdena är en del av nästa års budget som mittenstyret väntas presentera inom kort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström